Hoppa till innehållet

Replik

Debatt: Miljöpartiets rastänk skadar antirasismen

Bild: Johan Nilsson/TT

Dagens ETC

Miljöpartiet argumenterar i ­Dagens ETC (12/12 2022) för att införa jämlikhetsdata för att komma åt rasismen i ­Sverige. Förslaget kan ses som en illustration av uttrycket ”vägen till helvetet är kantad av goda avsikter”. Miljö­partiets avsikt kan tolkas som just god, men det duger inte när ens politik riskerar att istället att spä på rasismen, skriver Gabriella Toftered, Luf.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Miljöpartiet menar att det inte är fråga om någon statlig ­registrering av enskilda och identifierbara personer, utan att jämlikhetsdata bygger på grundläggande ­principer om frivillighet, ­anonymitet, informerat samtycke samt självidentifikation och självkategorisering. 

Men syftet med jämlikhetsdata är att staten ska samla in information om exempelvis vår hudfärg, etnicitet och religion. Det är en statlig kategoriseringspolitik som för tankarna till några av mänsklighetens värsta brott.

Förslaget om jämlikhetsdata är ett uttryck för den identitetspolitik som präglat samhället och som drivits på av Miljöpartiet. Detta är skadligt och skapar en välviljans rasism där individen degraderas till ett kollektiv baserat på attribut som man själva inte kan styra över och tar ifrån denne makten över sin egen person. Det liberala svaret är istället att betona människors individualitet och rättigheter. Det är så rasismen kan bekämpas. 

I ett liberalt samhälle så är man inte fixerad vid rastänk och ­kollektivism utan istället kräver man politiska förslag för att motarbeta diskriminering. Miljöpartiet menar att det behövs mer data för att bekämpa rasismen i Sverige, men sanningen är att undersökningar från flera organisationer och flertalet forskningsstudier redan visar på den diskriminering och rasism som sker idag. 

Vi vet att det är svårare för Mohammed att få ett jobb än Erik, trots samma meriter. Vi vet att afrosvenskar drabbas hårt av rasism. Och vi vet att judar och muslimer flyttar från Malmö på grund av antisemitism och islamofobi. Kunskapen finns, det är åtgärderna som saknas. 

Offentliga arbetsgivare borde införa anonyma arbetsansökningar vid rekryteringar. Staten borde ta över alla kostnader för säkerheten som exempelvis synagogor och moskéer idag får bära själva. Skolelever behöver rustas med kunskap om rasismens fasansfulla uttryck genom historien och hur individer drabbas av rasistiskt hat idag. 

Rasismen bekämpas bäst med kunskap och upplysning, en statligt sanktionerad identitetspolitik vore istället ett dråpslag mot den anti­rasistiska kampen. 

Som liberal vill jag också påminna om att samhället är större än staten, och att bekämpa rasismen är för viktigt för att lämnas åt enbart den offentliga makten. Vi har alla, som medmänniskor, också ett ansvar att markera och säga ifrån när människor uttrycker rasistiska åsikter. 

Staten ska inte gå rasisters ärenden. Ett införande av jämlikhetsdata Sverige skulle skicka en tydlig identitetspolitisk signal från staten om att det är viktigare vilken grupp du tillhör än vem du är som individ. Detta vore djupt skadligt. Det viktigaste är inte vart du kommer ifrån, utan vart du är på väg. Det är den liberala grunden för en antirasistisk politik. Oavsett hudfärg, etnicitet eller religion så ska du få vara fri och vara din egen person. 

Miljöpartiet borde kasta det identitetspolitiska förslaget om jämlikhetsdata i papperskorgen och ta fram konkret politik som på riktigt bekämpar rasismen.