Debatt. .

2019-09-06 04:00
”Vi tror inte att Putinregimens motbjudande drag kan avlägsnas genom svensk militär upprustning, utan bättre motverkas genom diplomatiska och civila aktiviteter”, skriver debattörerna. Foto: Tomas Oneborg / SVD / TT
”Vi tror inte att Putinregimens motbjudande drag kan avlägsnas genom svensk militär upprustning, utan bättre motverkas genom diplomatiska och civila aktiviteter”, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Militärupprustningen strider mot grön grundsyn

Regeringen har lanserat den största svenska upprustningen sedan Andra världskriget. Det är tydligt att MP inte har lyckats få igenom sin gröna fredspolitik, skriver MP-veteranerna Eva Bovin och Per Gahrton.

Det är sannerligen en ödets ironi att samma dag som utrikesminister Margot Wallström fullföljer den bästa traditionen i svensk freds­politik genom att axla ett medlingsuppdrag i den blodiga Jemenkonflikten, offentliggörs en fyrpartiöverenskommelse om omfattande militär upprustning enligt de önskemål som tidigare drivits av Sveriges militärindustriella komplex. Om den tidsmässiga kollisionen, efter Wallströms påtvungna förödmjukande reträtt från sitt favoritprojekt, ett FN-förbud mot kärnvapen, var en avsiktlig förolämpning mot utrikesministern av hennes interna motståndare, må partihistorikerna klarlägga. Men att den, enligt förespråkarnas egna uppgifter, största svenska upprustningen sedan Andra världskriget, utgör en bjärt kontrast mot mångårig socialdemokratisk fredspolitik, såsom den utformades av Olof Palme, Inga Thorsson, Maj Britt Theorin, Pierre Schori och många andra, är tveklöst. Att det dessutom handlar om en politik som radikalt bryter med en av det andra regeringspartiets, Miljöpartiets, grundbultar, är något som vi anser oss förpliktigade att påminna om.

I MP:s första program, inför valet 1982, krävdes: ”Aktiv svensk fredspolitik. Vi skall slå vakt om det nationella självbestämmandet och vår oberoende position utanför militära allianser. Samhällstjänst istället för värnplikt. Avveckling av all vapenhandel. Civilmotstånd, minskad sårbarhet, fredsforskning etc.”

Nu lanseras alltså en militär upprustning som motiveras med att Sverige skulle befinna sig i samma situation som när Hitler hade inlett Andra världskriget! Låt oss klargöra att vi anser att Putinregimen agerat i strid med folkrätten i Ukraina. Ändå tror vi inte att vi tryggar Sveriges säkerhet genom militär upprustning och, via NATO, anknytning till Trumps USA. Snarare instämmer vi med det kvinnliga språkröret i Europas starkaste gröna parti, Die Grünen, som nyligen förklarade: ”Trump vill förstöra det internationella systemet…jag tror inte alls på idén att man måste välja sida mellan Ryssland och USA” (Annalena Baerbock, Der Spiegel nr 33/19).  Vi tror inte att Putinregimens motbjudande drag kan avlägsnas genom svensk militär upprustning, utan bättre motverkas genom diplomatiska och civila aktiviteter, stöd åt demokratirörelser och ökade kontakter på medborgarnivå.

Mot bakgrund av denna påminnelse om att fyrpartiöverenskommelsen om militär upprustning strider mot grön grundsyn, kanske läsarna förväntar sig krav på MP-utträde ur regeringen och svek­anklagelser mot partiledningen.

Så blir det dock inte. Vi är båda veteraner, inte bara i betydelsen att vi medverkade vid MP:s bildande 1981 (PG som initiativtagare, EB som sammankallande i det första politiska utskottet), utan också i meningen att vi under flera årtionden varit aktiva i politiska beslutsorgan. Vi har lärt oss att i en flerpartidemokrati fattas beslut via kompromisser med andra partier.

Medan det är svårt att hitta något grönt i MP-S-regeringens freds- och säkerhetspolitik sedan 2014, så finns däremot långa rader av gröna framgångar inom andra områden, till exempel en radikal klimatlag, sänkt moms på reparationer, grön skatteväxling, Bränslebytet, flygskatt, principnej till vapenexort till icke-demokratier, den så kallade gymnasielagen inom migrationspolitiken, en ny chans för friåret med mer. Det gör att regeringsmedverkan har varit motiverad.

Vi anser dock att väljarna har rätt att tydligt få veta när ett regeringsparti har tvingats avvika från sin grundläggande övertygelse. Det är därför som vi menar att det är vår demokratiska plikt att påminna om att MP tyvärr inte lyckats utöva nämnvärd påverkan på freds- och säkerhetspolitiken och att det därför inte är MP:s gröna freds­politik som lanseras i fyrpartiöverens­kommelsen.

Enligt undersökningar är det folkliga förtroende för MP:s miljö- och klimatpolitik betydligt större än partiets röstandel. Därför menar vi att det vore demokratiskt rimligt om MP i utbyte mot att inte skapa regeringskris på grund av den den antigröna militarismen, får igenom ytterligare några tydliga gröna genombrott inom miljö- och klimatpolitiken.

Stefan Löfven: Stoppa Preems ­oljeraffinaderi och avstå från utbyggnad av Arlanda flygplats! Gör du det kan du, trots underkastelsen under det militärindustriella komplexet, räkna med stöd från MP:s veterangeneration, Gröna Seniorer. Men utan gröna genombrott kan vi inte lova något.

Eva Bovin, Per Gahrton 
Språkrör för MP:s äldreorganisation Gröna Seniorer och adjungerade i MP:s partistyrelse.