Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Metangas bildas i kors magar

Dagens ETC.

Matens klimatpåverkan kommer inte främst från användning av fossila bränslen. Istället handlar det om metan från kors magar och från gödselstackar, samt lustgas från gödslad åkermark, skriver Fredrik Hedenus.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Johan Ehrenberg skriver i Dagens ETC 27/11 ”Skyll inte på Mamma Mu”. Han hävdar att klimatets problem bara är de fossila bränslena och att maten blir ett problem bara om den produceras med hjälp av fossila bränslen. Metan och gödsel från kor ingår i det naturliga kretsloppet, hävdar han vidare.

Jag vill börja med att ge Johan Ehrenberg rätt i ett par saker. För klimatet är användning av fossila bränslen det stora problemet. Att bara sluta med kött och fortsätta med olja och kol kommer inte att rädda oss från allvarliga klimatförändringar. Och filmen Cowspiracy överdriver kornas betydelse för klimatet.

Matens klimatpåverkan kommer dock inte främst från användning av fossila bränslen. Istället handlar det om metan från kors magar och från gödselstackar, samt lustgas från gödslad åkermark. Och Johan Ehrenberg har fel, dessa gaser ingår inte i ett naturligt kretslopp.

Johan Ehrenberg har delvis rätt i att korna ingår i ett kretslopp. Kor äter gräs, andas ut koldioxid, och nytt gräs växer upp som tar upp motsvarande mängd koldioxid. Ett kretslopp, ingen påverkan på klimatet, inga problem. Men i kons mage bildas också metangas. Metan hade inte bildats om gräset istället bara hade ruttnat på marken. Och inget kon gör bryter ner metanet som bildats. Här finns inget kretslopp. Därför desto fler kor, desto mer metan i atmosfären, desto mer uppvärmning.

Metan stannar inte kvar så länge i atmosfären. Ändå, jämför man metanets uppvärmning med koldioxid så är det 34 gånger starkare per kg när man räknar på de närmaste hundra åren.

Ja, det har alltid funnits kor, och klimatet gick inte amok för det. Men idag finns det omkring sex gånger fler idisslare än det fanns på medeltiden. Dessutom hugger vi ner skog, och bränner fossila bränslen. Tillsammans blir påverkan på klimatet stor.

Lustgas, också en stark växthusgas, bildas när man lägger kvävegödning på jordbruksmark. Det bildas såväl om kvävet kommer från handelsgödsel eller från djurgödsel. Även detta innebär alltså en klimatpåverkan som inte handlar om fossila bränslen.

Det finns en massa studier på detta. Inte ens naturbeteskött är klimatneutralt. Det är faktiskt ungefär lika illa för klimatet som kor uppfödda på kraftfoder. Räknar man med alla utsläpp - fodret, gödsel, metanet och transporterna - blir utsläppen motsvarande omkring 35 kg CO2/kg nötkött om man räknar om metanet och lustgasen till koldioxid. Samma beräkning för baljväxter visar på mindre än 500 g CO2/kg. Att välja bort nötköttet spelar stor roll.   

Världen äter mer och mer kött. Forskning som jag och mina kollegor gjort visar att även om hela världen skulle sluta använda fossila bränslen till 2050 kommer utsläppen från maten i sig själv vara så stora så att vi inte kan vara säkra på att nå målet om maximalt två graders global uppvärmning.

Korna är inte hela problemet, de är inte heller hela lösningen. Men de är en nödvändig del av lösningen.