Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Medicinsk åldersmätning slår mot de mest utsatta

”Frågan om ålder har stor betydelse för asylsökande barn, framför allt om de bedöms vara under eller över 18 år”, skriver debattörerna.
”Frågan om ålder har stor betydelse för asylsökande barn, framför allt om de bedöms vara under eller över 18 år”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Jessica Gow/TT

Dagens ETC

Regeringen har sagt sig vilja ha en flyktingpolitik under värdiga former. Vi hoppas därför att regeringen drar tillbaka förslaget om medicinska åldersbestämningar av ensamkommande barn, skriver vänsterpartisterna Maj Karlsson och Karin Rågsjö.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Hur många ensamkommande flyktingbarn ljuger om sin ålder? Kan vi avslöja dem som ljuger genom att röntga deras tänder och handleder?

Mitt i den värsta flykting­krisen sedan andra världskriget, när människor vandrar på blödande fötter genom Europa på flykt från krig och övergrepp, när gummibåtarna sjunker i Egeiska havet och många barn skadas och dör efter svåra umbäranden, då är detta frågor som synbarligen upptar den svenska regeringen. I det nya hårda flyktingpaketet som kom lagom till första advent ingår, förutom ID-kontroller på bussar och tåg, just de kritiserade medicinska åldersmätningar som en samlad läkarkår avvisat som helt oseriösa.

Frågan om ålder har stor betydelse för asylsökande barn, framför allt om de bedöms vara under eller över 18 år, eftersom det där går en gräns för flera skyddsrättigheter som endast tillkommer barn. Barn kan till exempel inte utvisas utan säkerhet om att en vuxen tar emot dem och de har rätt till en särskild förmyndare. Barn har också särskilda rättigheter när det gäller skolgång samt hälso- och sjukvård.

Många ensamkommande asylsökande barn i Europa saknar dokument som kan styrka deras ålder. Medicinsk åldersbedömning baserad på röntgen av handleder och visdomständer har därför fått stor spridning när myndigheter i frågasätter den ålder barnen uppger.

Stora felmarginaler gör dock att värdet av den information som fås ut av metoderna är mycket begränsat. Migrationsverket slutade därför använda medicinska åldersbedömningar 2008, eftersom de ansågs otillförlitliga och istället riskerade att undergräva barnens rättssäkerhet. I stället har man gjort samlade bedömningar, bland annat genom intervjuer, för att förstå om den här personen är vuxen nog att klara sig själv, vilket i slutändan är vad det handlar om.

Socialstyrelsen anser att det i dagsläget varken finns någon medicinsk eller psykosocial metod som exakt kan fastställa den kronologiska åldern på en person i övre tonåren och framhåller att åldersbedömning av personer i övre tonåren med hjälp av röntgen alltid uppvisar resultat med en felmarginal på mellan två och fyra år.

De nya råden från Socialstyrelsen har också satt igång en diskussion bland barn- och röntgenläkare samt tandläkare om den etiska rimligheten i att delta i en verksamhet som baseras på så osäkra medicinska metoder. Svenska Läkarsällskapet har i en skrivelse till Socialutskottet i riksdagen förtydligat de stora tveksamheterna. I skrivelsen från finns samtliga relevanta sektioner och yrkesföreningar med.

Deras bestämda uppfattning är att åldersbedömning med de röntgenmetoder som är tillgängliga i dag är förenade med alltför stor medicinsk osäkerhet vilket gör verksamheten med medicinsk åldersbedömning icke etiskt försvarbar. Svenska Läkaresällskapet anser att det inte är medicinskt eller etiskt acceptabelt att genomföra åldersbedömningar med oprecisa metoder.

Vänsterpartiets frågor till regeringen är: Var ni har hämtat evidensen för förslaget om medicinska åldersbedömningar? Hur ni funderat kring barnkonventionen och åldersbedömningar? Kring etiken? Kring problemen? Hur gick diskussionerna?

Vänsterpartiet har respekt för den situation som Sverige befinner sig i när väldigt många flyktingar söker sig till vårt land, men den här typen av ogenomtänkta förslag som slår mot de allra mest utsatta, de ensamkommande flyktingbarnen, är ett bottennapp som är ovärdigt Sverige.

Regeringen har sagt sig vilja ha en flyktingpolitik under värdiga former. Vi hoppas därför att regeringen, efter att ha funderat ett varv till, drar tillbaka förslaget om medicinska åldersbestämningar av ensamkommande barn.