Hoppa till innehållet

Bostadspolitik

Debatt: Lös bostadskrisen med solidarisk och grön politik

Bild: Anders Wiklund/TT

Dagens ETC

Vi kan inte vänta på att bostadsbubblan spricker, krisen behöver demonteras på ett kontrollerat sätt. Vi förespråkar skapandet av ett bostadssystem som är till gagn för alla, skriver bostadsforskare som är aktuella med en ny bok.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det råder kris i det svenska bostadssystemet. Trots prisfallet under det senaste året är bostadspriserna fortfarande kraftigt uppblåsta, och spekulationerna om den så kallade ”bubblan” handlar allt oftare om när den ska spricka, inte om. Men krisen är större och bredare än så. Vi har under lång tid tillåtit vårt bostadssystem att växa sig alltmer ojämlikt, vilket nu tar sig ett flertal olika uttryck. 

En spekulativ bostadsmarknad höjer bostadspriserna, samtidigt som en omfattande renovering av landets hyresrätter ger kraftigt höjda hyror. Dessa äter upp en allt större del av inkomsten. Klyftorna djupnar. Storstäder och tillväxtregioner lider brist på bostäder. Banker, byggbolag och fastighetsägare har under en längre tid gjort stora vinster, samtidigt som själva boendet blir allt dyrare. Fler ser nu sina räntor eller hyror öka kraftigt. Bostadslösheten ökar.

Förhöjda boendekostnader, tillsammans med inflation, minskar snabbt utrymmet för vardagens övriga konsumtion. Hyresgäster som länge kämpat med höjda hyror, står dessutom just nu inför årets förhandlingsbud från Fastighetsägarna, om ytterligare tov procents höjning. De som har bolån, håller numera andan när nya räntebesked meddelas. Samtidigt har stora grupper tjänat på vårt uppblåsta och krisande bostadssystem. 

I boken ”Kris i bostadsfrågan: för en solidarisk bostadspolitik” lägger vi fram förslag för hur ett solidariskt bostadssystem skulle kunna byggas upp. Den pågående krisen, liksom andra bostadskriser före denna, brukar spä på samhällets ojämlikhet och orättvisor. Vi kan inte vänta på att bostadsbubblan spricker, krisen behöver demonteras på ett kontrollerat sätt. Vi förespråkar skapandet av ett bostadssystem som är till gagn för alla, och som även tar rådande klimatkris på största allvar.

Med stöd i en analys av mer än hundra år av svensk bostadshistoria, med fokus på hur olika former av byggande, finansiering och politiska beslut har påverkat utvecklingen i Sverige, argumenterar vi varför, och hur, det rådande marknadstillvända bostadssystemet inte kan lösa, utan istället kommer att fördjupa den kris den tillåtits skapa. Marknaden gör bostaden till en vara. Men när bostaden behandlas som en vara, inte som ett hem, bidrar detta till ett samhälle som drar isär istället för att förena, med orättvisa och ökande klyftor som följd.  

Det behövs radikala förändringar vad gäller såväl bostadspolitik, finansiering, och byggande. Vi behöver en ny statlig politik, eftersom det är staten som har de ekonomiska musklerna att bryta ojämlikheten i boendet. Vi behöver en prisreglering på bostadsrätter, och vi behöver en självkostnadsprincip för de allmännyttiga bostadsbolagen. Hyresrättens ställning behöver stärkas samtidigt som systemet med ränteavdrag, rotavdrag, minskade fastighetsskatter och markvärdeskatten behöver reformeras. Vi argumenterar även för att bostadsbyggandet ska kontrolleras av det offentliga, eller i större grad av arbetarna själva, genom exempelvis statliga byggbolag. Liksom tidigare erfarenheter av detta skulle statliga byggbolag bidra till ökad insyn och därmed transparens, effektivisering, koordinering och innovation inom branschen. 

Det är bara staten som kan skydda våra bostäder från marknadens kraftiga och ojämlikhetsskapande svängningar.

Samtidigt kan ett klimatvänligt byggande och renovering som är finansierat med gemensamma tillgångar, som till exempel skattemedel eller pensionsfonder, inte tillåtas leda till obegränsade vinster för hyresvärdar, byggföretag eller banker. Ett solidariskt och hållbart bostadssystem måste innebära en begränsning i uttaget av vinst, samt att staten tar det övergripande ansvaret för ett klimatvänligt och kvalitativt byggande. Det är bara staten som kan skydda våra bostäder från marknadens kraftiga och ojämlikhetsskapande svängningar. Den kris vi befinner oss i, ska inte tillåtas spä på ojämlikhet och fördjupa klyftor, istället ska vårt sikte vara inställt på skapandet av ett nytt, socialt och klimatanpassat bostadssystem.