Debatt. .

2018-06-22 13:29
Bild: Jessica Gow /TT

Likvärdig skola för social rörlighet

Klassresan börjar i klassrummet. Det är en devis som sammanfattar skolans huvuduppdrag för Liberalerna. Skolan ska ge individen de verktyg denne behöver för att förverkliga sina drömmar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det som ska spela roll är inte varifrån du kommer, utan vart du är på väg. Det finns inget bättre verktyg för att skapa social rörlighet i ett samhälle, än en likvärdig skola med kunskapsfokus. Dessutom har det visat sig att det bästa sättet att vaccinera sig mot utanförskap och sociala problem senare i livet är en fullföljd utbildning.

Den största utmaningen för skolan är att kunskapsresultaten sjunkit i över 20 års tid även om de vände uppåt i Pisa-testet 2015 efter att de liberala skolreformer som Alliansregeringen genomförde 2011 fått effekt.

För att lyfta kunskapsresultaten måste lärarna måste få möjlighet att ta tillbaka auktoritet och ges befogenheter att bestämma över undervisningen. Ibland får vi höra att begreppet katederundervisning skulle vara något fult och förlegat, men för oss betyder det helt enkelt att det som sker i klassrummet är att läraren leder undervisningen och har fullt ansvar för det pedagogiska arbetet i skolan.

En annan utmaning är stöket i klassrummet. De elever som har förlorat mest på bristen på studiero är de elever som inte har fått stöd hemifrån och elever som inte har varit mogna att ta det ansvar som krävs.

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter och kompensera detta. Vi måste se till att bakgrund inte betyder så mycket för resultaten. att framför allt pojkar från arbetsklassen som har varit de stora förlorarna i den pedagogiska trend där eleverna ska ta ett allt större ansvar för skolarbetet ges ökade möjligheter att lyckas.

En ny stor utmaning för den svenska skolan är det stora antal nyanlända elever, med i flera fall bristfällig eller undermålig skolgång bakom sig och i många fall hemska upplevelser från krig och terror, ska lotsas igenom det svenska skolsystemet på kort tid. Det kräver särskilda insatser såsom förlängd skolplikt, anpassad studieplan för att fokusera på basämnena och att använda lov till extra studier för att snabbt kunna lära sig det svenska språket och nå kunskapsmålen.

Betygen i årskurs sex tillsammans med de nationella prov i trean som Liberalerna införde i alliansregeringen gör enligt utvärderingar från Skolverket att eleverna känner sig mer motiverade i sitt skolarbete. De tidigare betygen och de nationella proven gör också att föräldrar och lärare nu lättare vet vilka elever som klarar kunskapskraven och vilka elever som behöver stödinsatser.

För att Sverige ska återta sin position som en kunskapsnation i världsklass krävs fler politiska förändringar. Det kräver att skolan förstatligas, att lärarnas status höjs och att vi satsar på en tidig och tydlig uppföljning. Skolans kunskapsuppdrag är viktigare än allt annat. Klassresan börjar i klassrummet.

Nu ska vi debattera den svenska skolan!

• En av de stora frågorna i valrörelsen är skolan – eller borde vara skolan. Därför har Dagens ETC bjudit in till debatt. Vad vill partierna? Vad tycker organisationerna? Vad säger lärarna? Och hur vill eleverna ha det?

• Under sommaren kommer alltså ett antal debatter om den svenska skolan. Först ut är Liberalerna. Samtliga finns sedan att läsa på ETC.se.

Christer Nylander 
Vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott och utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna