Debatt

Debatt: Låt våra pensionspengar användas för omställning

”Vi behöver forma en ekonomi som sätter planetens gränser före ekonomiska resultat, som är icke-exploaterande, som styr om från vinstnytta och konkurrens till ett system för samhällsnytta och samverkan”, skriver debattörerna.
”Vi behöver forma en ekonomi som sätter planetens gränser före ekonomiska resultat, som är icke-exploaterande, som styr om från vinstnytta och konkurrens till ett system för samhällsnytta och samverkan”, skriver debattörerna. Bild: Foto: Isabell Höjman/TT, Shutterstock

Dagens ETC. Våra pensionspengar investeras i de värsta klimatbovarna i världen. Det är dags att låta pengarna få fötter så att de kan användas till omställning istället. Det skriver Gudrun Shyman och Reidar ­Jönsson i Fria pensionärer.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Gudrun Schyman, Reidar Jönsson

Av våra insparade pensionsmedel har till exempel Andra AP-fonden investerat 1,4 miljarder kronor i 32 av de värsta klimatbovarna i världen. I strid med uppsatta miljömål av riksdagen har fondens aktieposter i bolag som borrar efter gas och olja i det arktiska havet. Vidare förvaltar fonden cirka 367 miljarder kronor med aktieinnehav i 32 av de 100 företag som släpper ut 70 procent av koldioxiden i världen, enligt organisationen Carbon Disclosure Project. Så ser det ut i alla pensionsfonder, vill vi påstå. I fonder som lockar med hållbarhet för grön miljö sägs att man inte placerar i fossila bränslen, men andra placeringar i till exempel bilindustri väger totalt sett ner fondens negativa placering vad gäller vår framtid.

Ändå är riksdagens uppdrag till våra pensionsfonder att pengarna ska förvaltas långsiktigt och med lågt risktagande. 

Vi tror att löpande inbetalningar från lön till pensionsfonderna ska trygga pensionssystemet för dagens och morgondagens pensionsutbetalningar. Våra medel investeras i aktier, fastigheter, statsobligationer och i riskkapital där lönsamheten varierar, det vet vi. Men vi har inte på allvar förstått att stora delar av placeringarna görs stick i stäv med regeringens klimatambitioner och att dessa placeringar även rimmar illa med Parisavtalets mål.

Tar vi forskarnas rapporter på allvar så är det därför nu vi måste agera och sätta oss in i vad våra insparade pensionsmedel går till. Demonstrerar vi på gator och torg mot den passiva klimatpolitik som förs bör vi också förstå och kräva att våra insparade pengar, som fonderna förvaltar, används för en effektiv omställning vad gäller uppsatta klimatmål. 

Vi måste vi låta pensionspengarna få fötter! Genom egna val av fonder kan vi få finanssektorn att flytta investeringar bort från fossil verksamhet. Vi kan också agera för att de politiskt beslutade direktiven för AP-fonderna skrivs om med skarpare styrning. 

Ju fortare världens samlade pensionsmedel används för omställning desto snabbare når vi resultat. Våra sparmedel kan bli konstruktiva klimathandlingar! 

Våra placeringar kan sätta igång en stor systemomställning – inom transport, byggande, industri och jordbruk. Vi kan medverka till en radikalt ändrad syn på ekonomin. Vi behöver forma en ekonomi som sätter planetens gränser före ekonomiska resultat, som är icke-exploaterande, som styr om från vinstnytta och konkurrens till ett system för samhällsnytta och samverkan. För detta krävs att många samverkande processer sätts igång omgående, över politik- och partigränser och över generations- och nationsgränser. 

Fotnot: Hur våra pensionspengar kan ­användas i klimatomställningens tjänst håller Sasja Beslik, chef för Sustainable ­Finance på banken J.Safra Sarasin, föredrag om tillsammans med Gudrun ­Schyman.  Arrangörer är ”Fria Pensionärer”, ett partipolitiskt obundet klimat­nätverk. Fördrag kommer att hållas

i Malmö den 26 november och
i Stockholm den 11 december.

Gudrun Schyman, Reidar Jönsson