Debatt. .

2016-03-30 03:42

Låt inte företagen styra över vår framtid

Fotografiskas anmälan av regeringens museiform och konsekvenserna av ISDS-klausulen i handelsavtalet mellan EU och USA är två exempel på ett framväxande samhällsproblem. Båda påvisar hur de privata företagen försöker hitta nya vägar för att skapa en samhällsordning i linje med deras intressen, skriver representanter för den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus.

En av de stora politiska händelserna den senaste tiden var Fotografiska museets anmälan av regeringens museireform till Konkurrensverket. Sedan årsskiftet har inträdet varit avgiftsfritt till ett urval av de statliga museerna, en positiv förändring som Fotografiska nu vänder sig emot. De hävdar att en subventionerad entré snedvrider konkurrensen, vilket riskerar att resultera i att de privata alternativen får svårare att locka besökare. Den fria entrén till statliga museer var en viktig valfråga för socialdemokratin. När vi nu är i regeringsposition måste reformen stå fast i enlighet med det svenska folkets vilja. Vi i Laboremus ställer oss bakom finansminister Magdalena Andersson i den är frågan; ”De statliga museerna ägs av alla och bör därför vara gratis och öppna för alla”.

Laboremus ser Fotografiskas anmälan till Konkurrensverket som en del av en större problematik. Den är ett exempel på hur privata företag hittar nya sätt att begränsa det demokratiska handlingsutrymmet. Med den nuvarande samhällsutvecklingen kan anmälningar, eller till och med stämningar, liknande denna bli allt vanligare i framtiden.

Handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, är under förhandling. För närvarande innehåller det den kontroversiella klausulen Investor-State Dispute Settlements, ISDS. Denna klausul ger företag möjlighet att stämma stater som instiftar nya lagar eller regler som innebär att de går miste om förväntad avkastning. Om handelsavtalet med USA skrivs under med det nuvarande innehållet är det inte bara möjligheten till reformer, som den fria museientrén, som är i fara.

Detta är en läxa som Kanada har fått lära sig efter att ha undertecknat NAFTA, handelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko, som innehåller ISDS-klausulen.

NAFTA har medfört att Kanada är en av världens mest stämda stater. Landet har många likheter med Sverige och mycket talar för att samma problem skulle drabba oss. Kanada har fått allt svårare att instifta nya lagar och regler, i allt från miljöföreskrifter till arbetsrätt, eftersom företagen får möjlighet att stämma staten i syfte att maximera sin avkastning. På grund av multinationella företags vinstintressen har alltså det demokratiska handlingsutrymmet för Kanadas medborgare minskat.

Anmälan från Fotografiska och konsekvenserna av ISDS-klausulen är två exempel på ett framväxande samhällsproblem. Båda påvisar hur de privata företagen försöker hitta nya vägar för att skapa en samhällsordning i linje med deras intressen. Detta sker på bekostnad av det demokratiska handlingsutrymmet. Vi behöver fastslå att ISDS och Fotografiskas stämning är en del av en del av en problematisk samhällsutveckling – en utveckling som vi måste uppmärksamma och protestera mot, för att säkerställa en samhällsutveckling där beslutanderätten ligger kvar hos medborgarna.

All makt utgår från folket, därför kan vi inte lämna ifrån oss makten över vår framtid. Det här är inte en fråga om fritt företagande som berikar det svenska samhället. Det här är en fråga om huruvida samhället ska vara till för och skapas av folket.

Frida Gunnarsson

Anton Berg

Jaroslav Marhun

Katarina Bungerfeldt

Jakob Stone

Ardalan Ghareh Chaie

Laboremus, S-studenter Uppsala

Fotnot: Laboremus är en del av det socialdemokratiska studentförbundet som organiserar socialdemokratiska studenter runt om på universitet och högskolor i hela Sverige.

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första månaden. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter