Hoppa till innehållet

ETC Uppsala

Debatt: Låt arbetet hyra kapitalet – inte tvärtom

Bild: Bild: Ur filmen Kan vi göra det själva? av Patrik Witkowsky.

ETC Uppsala.

Man hör ofta att vänstern måste bli bättre på att berätta om visioner. Det är mer sällsynt med röster som faktiskt gör det. Patrik Witkowskys film Kan Vi Göra Det Själva? som går på SVT måndag 18 april, är en utmärkt startpunkt på en sådan diskussion.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

Den ekonomiska kraschen 2008 markerade ett slut på en tid där kapitalets fria rörlighet sågs som nödvändig för allmänt välstånd. Samtidigt börjar insikten spridas om nödvändigheten att få till en ekonomi som är kompatibel med ekologisk hållbarhet och där en jämlik fördelning av resurser har en reell chans. 

Marknaden och kapitalismen används överlag felaktigt som synonyma begrepp. Ett fruktbart grepp som filmen tar fasta på är att se på kapitalismen som tre marknader, vilket den politiske filosofen David Schweickart för fram. För det första behöver kapitalmarknaden riktas om, så att arbete hyr kapital i stället för tvärtom. Arbetsmarknaden reformeras om så att det blir reell valfrihet att välja om man vill lönearbeta, ingå i ett demokratiskt arbetssammanhang (vilket typiskt ökar såväl produktivitet som välmående), eller arbeta för det offentliga. Till sist marknaden för varor och tjänster, som har sina fel och brister, men dessa går att åtgärda. Det finns försök till skisser på helt marknadsfria alternativ som tar fasta på kommandoekonomiernas fiasko, men jag har inte blivit övertygad om vare sig realismen eller önskvärdheten i dessa. Diskussionen om plan eller marknad för varor och tjänster misstänker jag att man om några årtionden kommer att se som ett 1900-talsfenomen. Svaret på frågan är att vi behöver både plan och marknad.

Den stora frågan är hur en omställning till denna demokratiska ekonomi skulle gå till. Det enklaste svaret är att vi som kan och vill startar upp personalkooperativ. Fördelarna går att läsa sig till i litteratur där man jämför demokratiskt styrda företag med traditionella aktiebolag. Men det är naturligtvis att föredra om folk ser fungerande alternativ i sin omgivning. Samtidigt går det inte att komma ifrån att initiativ underifrån behöver kompletteras med politik. En finansiell maktfaktor som vi styr över demokratiskt är våra pensionspengar. De skulle kunna användas aktivt så att arbetare kan börja hyra in kapital utan att behöva släppa makten över arbetsplatsen. Privata entreprenörer som går i pension skulle kunna få betalt för sitt ägande, så att anställda kan ta över styret. Bolag som den enskilde ägaren vill sätta i konkurs men samhället ser ett fortsatt värde i kan fortsätta sin verksamhet.

Witkowskys film gör inga anspråk på att ge ett heltäckande svar på hur samhället skulle kunna -organiseras på ett bättre sätt. Det är upp till alla och envar att dra vårt strå till stacken i ett sådant projekt. Det är nyttigt och nödvändigt att återupptäcka och återuppfinna demokratin för varje ny generation som växer upp. Filmens titel Kan Vi Göra Det Själva? är en förtäckt uppfordran, då följdfrågan skulle bli vem som annars skulle göra det åt oss.

Fotnot: Filmen visas också i Mallasalen på Stadsbiblioteket onsdagen 20 april med påföljande samtal.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00