Hoppa till innehållet

ETC Örebro

Debatt: Lagen är ramen för allt vårt arbete

”Det kan så klart vara förödande för en lärare som har en bra relation med en elev att vara tvungen att lämna ut uppgifter om denne.”
”Det kan så klart vara förödande för en lärare som har en bra relation med en elev att vara tvungen att lämna ut uppgifter om denne.” Bild: Bild: Pontus Lundahl/TT

ETC Örebro

Vår utgångspunkt är att kommunen ska följa lagen. Det skriver nu Kenneth Nilsson (S) till Cecilia Lönn Elgstrand (V) som i en debattartikel i ETC Örebro #12 hävdade att skollagen och socialtjänstlagen borde följas framför utlänningslagen i vissa fall.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

Cecilia Lönn Elgstrand beskriver i sin debattartikel hur komplicerat det kan bli när lagar krockar med varandra. Hon skriver om de problem som uppstått i andra kommuner där exempelvis socialsekreterare inte velat ge ut uppgifter. Detta har dock inte hänt i någon av våra verksamheter i kommunen. I Örebro kommun har varken personal i förskola eller skola blivit ombedda att lämna ut uppgifter om papperslösa till gränspolisen. Socialtjänsten har i samband med försörjningsstöd blivit ombedd att lämna ut uppgifter ett fåtal gånger. Det var flera år sedan gränspolisen frågade efter uppgifter om papperslösa, men när det skett har uppgifterna lämnats ut enligt utlänningslagen. När gränspolisen frågar efter uppgifter om papperslösa bryts socialtjänstsekretessen genom uppgiftsskyldigheten.  

Det finns många sekretessbrytande grunder som gör att socialnämnden eller andra kommunala nämnder eller verksamheter är skyldiga att lämna ut uppgifter till exempelvis polismyndigheten. Det kan så klart vara förödande för en lärare som har en bra relation med en elev att vara tvungen att lämna ut uppgifter om denne. Vår utgångspunkt är ändå att kommunen ska följa lagen. Om tillfrågad tjänsteman inte vill lämna ut uppgifter till gränspolisen kan hen göra sig skyldig till tjänstefel då tjänstemannen då bryter mot lagen. Det är dock, återigen, viktigt att poängtera att vi inte har haft en situation i Örebro kommun där uppgifter om barn har lämnats ut. 

Det är en svår fråga och vi som kommunledning har ansvar både för våra medarbetare i kommunen och för människorna på flykt, som kommit till vår kommun. Lagen är ramen för allt vårt arbete, men självklart är vi beredda att diskutera med såväl regering som riksdag om den lokala situationen förändras. 

 

 

Ämnen i artikeln