Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Kvinnors arbete syns inte i pensionskuvertet

”Kvinnor som bär hela äldreomsorgen på sina axlar och som idag hyllas som hjältar blir morgondagens fattigpensionärer om vi inte gör något”, skriver Birgitta Sevefjord. 
”Kvinnor som bär hela äldreomsorgen på sina axlar och som idag hyllas som hjältar blir morgondagens fattigpensionärer om vi inte gör något”, skriver Birgitta Sevefjord.  Bild: Henrik Montgomery/TT

Dagens ETC.

Det är hög tid att lyfta vårt orättvisa pensionssystem som skapar stress, otrygghet och fattigdom. Inte minst för alla de kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Vi vill ha ett pensionssystem där alla efter ett långt yrkesliv får en pension det går att leva på, skriver Birgitta Sevefjord på Tantpatrullen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

2017 sa förre statsministern Göran Persson att ”vi har skapat världens bästa pensionssystem med den lilla defekten att det ger för små pensioner”. Hur rätt har han inte!

Vi har ett av de sämsta pensionssystemen i EU och definitivt det sämsta i Norden. Idag har vi 300 000 fattigpensionärer – med en inkomst lägre än 12 600 kronor i månaden före skatt. De flesta är kvinnor.

Dagens system bygger på livsinkomst där de som har hög inkomst får hög pension och de som har låg inkomst får låg pension. Om du är fattig i arbetslivet blir du fattig tills du dör.

Män har i snitt 6 500 kronor i månaden mer i pension än kvinnor. Gapet mellan hög och låg pension ökar och enligt SCB har skillnaden mellan högst och lägst pension ökat med 167 procent på 25 år!

Har kvinnor lägre livsinkomst för att de arbetar mindre? Nej, de har lägre livsinkomst för att de utför huvuddelen av obetalt omsorgsarbete och dessutom arbetar inom lågbetald omsorg. Studier visar att det obetalda omsorgsarbetet är mer omfattande än det av kommuner betalda arbetet.

Antalet äldre ökar och det framställs som ett stort problem. Ett än större problem är att andelen äldre som får hemtjänst eller plats på äldreboende har minskat under lång tid när kommunerna har sparat. När samhället dragit sig tillbaka har kvinnorna gått in och tagit över ansvaret med sitt obetalda arbete som ju inte ger några pensionspoäng. Somliga har gått ner i arbetstid för att hinna med det obetalda arbetet.

Kvinnor som bär hela äldreomsorgen på sina axlar och som idag hyllas som hjältar blir morgondagens fattigpensionärer om vi inte gör något.

Vi i Tantpatrullen kräver ett nytt pensionssystem där man tar hänsyn till livets realiteter, människors skiftande hälsa och arbetets olika villkor. Ett system som är socialt och finansiellt stabilt till skillnad mot dagens system. Ett första steg är att lägga ner pensionsgruppen och flytta den politiska debatten till hela riksdagen. Det är fullkomligt orimligt att åtta personer i pensionsgruppen får styra över förändringar i pensionssystemet. Dess senaste förändring var att höja pensionsåldern vilket främst drabbar människor i fysiskt och

psykiskt tunga jobb.

Dagens system är underfinansierat och lever inte upp till löftet att ge 70 procent av slutlönen i pension. Redan idag är det många som får mindre än 50 procent av slutlönen i pension, till exempel lågavlönade kvinnor. Men även dagens unga som har en tuff arbetsmarknad med tim- och projektanställningar eller sms-jobbar riskerar att bli morgondagens fattigpensionärer i ett av världens rikaste länder. För låg lön ger låg pension och obetalt omsorgsarbete ger ingen pension.

Därför protesterar vi i Tantpatrullen igen på gator och torg för ett nytt pensionssystem så fort som coronan släpper oss loss.