Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: ”Kvinnor ska inte behöva välja billigaste p-medlet”

Bild: Bild: Christine Olsson/TT

Dagens ETC.

P-pillret fyller 50 år i Sverige, men fortfarande måste kvinnor betala för mycket själva om de vill välja preventivmedel som ger färre biverkningar men inte är subventionerade. Rätta till, kräver RFSU Göteborg
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

P-pillret fyller 50 år i Sverige, men fortfarande måste kvinnor betala för mycket själva om de vill välja preventivmedel som ger färre biverkningar men inte är subventionerade. Rätta till, kräver RFSU Göteborg: ”Det är en fråga om rätten att besluta över sin egen kropp och styra sitt eget liv.”

Idag den 15 maj är det 50 år sedan det blev tillåtet att sälja p-piller i Sverige. För oss i RFSU är det en av de viktigaste sexualpolitiska händelserna i historien. Det eftersom p-pillret radikalt har ökat svenska kvinnors möjlighet att själva bestämma om och när samt med vem de vill bli gravida.

Att kunna fatta beslut om sin egen kropp är en mänsklig rättighet och tillgången till preventivmedel har gjort att kvinnor i större utsträckning än tidigare har kunnat styra sina egna liv. Det har öppnat dörrar både när det gäller att bejaka den egna sexualiteten, när det gäller kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och när det gäller jämställdheten.

Idag är p-piller den absolut vanligaste preventivmetoden för unga kvinnor i Sverige. Att olika preventivmedel fungerar olika bra för olika kvinnor är ingen nyhet. Det är viktigt att kvinnan trivs med sitt val, det är det som garanterar följsamhet till metoden. Hos en del är användningen av p-piller förenad med allvarliga biverkningar, som ökad risk för blodpropp. Men för flertalet kvinnor är inte det ett problem. Däremot kan kvinnor drabbas av besvärliga bieffekter som acne, minskad sexlust, blödningar och humörsvängningar.

Det finns idag en mängd olika typer av p-piller och andra preventivmedel på den svenska marknaden och utvecklingen av säkra p-piller med så få biverkningar som möjligt har de senaste åren gått framåt. Att hitta ett preventivmedel som fungerar så bra som möjligt för varje enskild kvinna är en viktig uppgift för barnmorskorna och kräver möjlighet att få testa olika preparat och metoder.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom 2013 med rekommendationer för nationella riktlinjer gällande subventioner av preventivmedel till unga. Dessa rekommendationer har idag antagits i många landsting där Västra Götalandsregionen är ett. Modellen innebär att alla kvinnor till och med 25 års ålder bör få preventivmedel till ett subventionerat pris på 100 kronor per år. Förutsättningen är dock att preventivmedlet omfattas av läkemedelsförmånssystemet, ett system i vilket endast ett litet antal av preventivmedlen ingår.

Att endast ett fåtal av alla tillgängliga preventivmedel inkluderas i subventionerna för unga upp till 25 år innebär att många unga kvinnor tvingas välja mellan en preventivmetod som är billig, men innebär onödigt många biverkningar, eller en som passar bättre men kostar. För unga utan egen inkomst eller låg inkomst, och utan föräldrar att be om ekonomiskt stöd, blir valet i praktiken inget skydd alls. Med oönskade graviditeter som följd. Självklart är kvinnan inte ensam ansvarig för att skydda sig, men effekterna av politiska beslut gällande preventivmedel blir mest påtaglig för unga kvinnor.  Ett positivt undantag är Norrbotten som 2012 införde en subvention av preventivmedel upp till 25 år, vilket fick följden att aborttalen minskade med sju procent. Men i alltför många landsting har idag tillgången till ett väl fungerande preventivmedel blivit en klassfråga.

RFSU anser att alla måste ha rätt att välja det preventivmedel som passar en bäst, med så få biverkningar som möjligt. Det oavsett var i landet du bor och oavsett dina föräldrars ekonomi. Sexualitet och reproduktiv hälsa är ingen lyxfråga, det är en grundläggande fråga om hälsa och välbefinnande. Det är en fråga om rätten att besluta över sin egen kropp och styra sitt eget liv. Därför är vårt valkrav att Västra Götalandsregionen subventionerar alla preventivmedel upp till 25 år.

00:00 / 00:00