Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Klimat och bostäder måste gå före skattesänkningar

”Det borgerliga styret skrev nyligen ner årsmålet från 10 000 nya bostäder till 5 000. Detta efter att 4 000 bostäder stoppats som en konsekvens av oenighet och oförmåga att fatta beslut”, skriver debattörerna.
”Det borgerliga styret skrev nyligen ner årsmålet från 10 000 nya bostäder till 5 000. Detta efter att 4 000 bostäder stoppats som en konsekvens av oenighet och oförmåga att fatta beslut”, skriver debattörerna. Bild: Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Dagens ETC

Den borgerliga majoriteten i Stockholm löser sin oenighet genom att låta bli att fatta nödvändiga beslut. Som att bygga ut kollektivtrafiken, lägga ned Bromma flygplats och bygga bostäder. Det skriver de social­demokratiska oppositionsborgarråden inför budgeten i oktober.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

För ett år sedan fick Stockholms invånare se det udda paret Anna König Jerlmyr (M) och Daniel Helldén (MP) göra upp om makten i Stockholm. Efter en valrörelse där de ägnat varje tänkbar stund åt att bestrida varandras politik, skulle nu progressiva miljöpartister enas med moderater och kristdemokrater långt ut på högerkanten.

Vi var många som var tveksamma då. Ett år senare har flera av våra farhågor besannats. Moderaterna har drivit igenom både utförsäljningar av hyresrätter och en skatte­sänkning, det sistnämnda till priset av anställningsstopp i delar av välfärden.

Men allt som oftast präglas Stockholmspolitiken av stiltje. Den borgerliga majoriteten löser helt enkelt sin oenighet genom att låta bli att fatta nödvändiga beslut. Oenigheten drabbar både det som utvecklar vår stad; jobben och bostadsbyggandet, och det som gör staden bättre för oss alla; välfärden, tryggheten och klimatet.

Bostadsbristen möts obegripligt nog med att byggandet halveras. Det borgerliga styret skrev nyligen ner årsmålet från 10 000 nya bostäder till 5 000. Detta efter att 4 000 bostäder stoppats som en konsekvens av oenighet och oförmåga att fatta beslut.

Miljöpolitiken präglas av beslut med stort symbolvärde, men som saknar kraft att på riktigt ta itu med klimatutmaningen. När det kommer till stora och betydelsefulla investeringar i kollektivtrafikutbyggnad, nedläggning av Bromma flygplats och styrning mot klimatsmart byggande är den nya majoriteten passiva och oeniga.

Istället för att investera i skolan och äldreomsorgen valde majoriteten att sänka skatten med 16 öre. En politik som innebär mindre pengar till bland annat skolan. Något som fick Lärarförbundet att hävda att budgeten var anmärkningsvärd och riskerade dränera skolans möjligheter.

På samma sätt förhåller det sig med tryggheten och jobben. Minskade förebyggande insatser har inte gjort vår stad tryggare. Färre insatser för att göra arbetslösa anställningsbara har inte minskat behovet av försörjningsstöd. Tvärtom. På område efter område tappar Stockholm. Där förra mandatperioden innebar mer byggande, fler jobb och höjda skolresultat pekar kurvorna nu åt fel håll.

Därför är det viktigt att den budget som den borgerliga majoriteten kommer att presentera i oktober innebär en ny riktning. Vi är beredda att delta konstruktivt i en sådan diskussion. Vi är övertygade om att det finns en progressiv majoritet för att Stockholm ska utvecklas och bli en stad för alla.

Vi framför därför fem krav för en konstruktiv diskussion:

• Skattesänkningar och utförsäljningar får inte prioriteras före en skola och äldreomsorg med hög kvalitet. Alla barn, oavsett bakgrund, ska ha bra förutsättningar att klara skolans mål.

• Stockholm behöver fler hyresrätter med rimlig hyra. Utförsäljningar och stoppade byggprojekt är inte lösningen för år 2020.

• Klimatpolitiken måste skärpas. Då måste det till åtgärder som förändrar långsiktigt. Politiken kring byggande, matens utsläpp och en fungerande kollektivtrafik är viktigare än symbolbeslut.

• Tryggheten måste förstärkas. Att dödsskjutningarna ökat kraftigt under år 2019 i just ­Stockholmsregionen borde få det borgerliga styret att se att det inte går att rusta ner det förebyggande arbetet och ersätta det med ordningsvakter. Stockholm behöver båda delarna.

• Nedrustningen av kultur och musik i vår stad måste stoppas. Stockholm ska vara en levande stad. Det styre som mest gjort till sitt signum att stoppa stora evenemang och rusta ner kulturpolitiken måste nu våga säga att det varit ett misstag som drabbar Stockholms utveckling.

En ny politik på dessa områden gör det möjligt att utveckla vår stad och fortsätta den positiva utveckling som vi såg mellan 2014 och 2018. Vi är beredda att samverka med alla progressiva krafter för Stockholms skull.

Det förutsätter naturligtvis en vilja från nuvarande majoritet att ompröva det som för Stockholm åt fel håll. Det som nu behövs är en politik för fler jobb och bostäder, ökat bostadsbyggande, bättre skola och äldreomsorg, skärpt klimatpolitik och insatser för ökad trygghet i hela vår stad.
////

Karin Wanngård

Olle Burell

Emilia Bjuggren

Jan Valeskog

oppositionsborgarråd