Hoppa till innehållet

Smålands Folkblad

Debatt: Kemikalierna i vårt dricksvatten

Fiskens reproduktionsmöjligheter är en viktig fråga för att säkra framtidens fisketillgång,  skriver Wennerhag. Bild: Wikimedia
Fiskens reproduktionsmöjligheter är en viktig fråga för att säkra framtidens fisketillgång, skriver Wennerhag. Bild: Wikimedia

Smålands Folkblad

Kommunen måste ta ett större ansvar i vattenfrågorna, menar Rolf Wennerhag.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

Kommunen måste ta ett större ansvar i vattenfrågorna, menar Rolf Wennerhag.

Många hot finns mot vår miljö i Jönköping med omnejd. Våra sjöar och vattendrag är de som är mest utsatta för vårt beteende och verksamheter. Industrier som läcker ut gifter i mark och vatten, både historiskt och i nutid. Nya verksamheter som gruvdrift som vi har ringa kunskaper om vilka risker det kan leda till i framtiden. Olika kemikalier som introduceras i vår livsmiljö i en allt snabbare takt. Vårt egna mänskliga beteende där vi konsumerar och förbrukar allt mer av jordens resurser. Och nästan allt hamnar så småningom i vattnet, det vatten som vi skall dricka, bada i, fiska eller kan använda till rekreation och avkoppling. Vårt dricksvatten är trots allt en begränsad del av vattnet på jorden . Därför är det viktigt att vi vårdar och skyddar vårt vatten från föroreningar och gifter.

Vi socialdemokrater vill därför att kommunen tar ett större ansvar i vattenfrågorna och avsätter ytterligare medel för undersökningar och kartläggningar för att gå vidare med åtgärder. Det handlar om skyddet av Vättern som dricksvattentäckt, Lilla Nätaren och Landsjöns föroreningar men även Barnarpasjön i ett utvidgat uppdrag. Barnarpasjön deltar nu i ett unikt projekt med att rena sjön från bottensediment på ett skonsamt sätt, där det forsformättade sedimentet kan användas som växtnäring direkt på åkermarken. Andra viktiga frågor är fiskens reproduktionsmöjligheter i våra tillrinnande åar och vattendrag till Vättern. Allt för att säkra en framtid med god fisketillgång.

För att skapa dessa förutsättningar behövs en större kunskap och förståelse hos kommunens invånare i såväl vattenfrågorna som klimatfrågor och hälsoskydd. Därför vill vi avsätta ytterligare medel för Agenda 21-arbetet. Upptech på Kålgården är en sådan viktigt verksamhet som bedrivs med inriktning på att lära våra skolungdomar sambandet bland annat mellan natur och teknik och ekologi. För att vidga intresset för natur och miljöfrågor vill att det skapas ett naturum i eller i anslutning till Upptech med dess unika läge kring Rocksjöreservatet.

I en allt större och växande stad som Jönköping med en förtätad bebyggelse är det viktigt att behålla och utveckla de park- och grönområden som är etablerade i dag. Men också i den framtida bebyggelsen ta hänsyn till grönområden och grönlungor för fritid och rekreation. Detta är några av alla de frågor som vi socialdemokrater vill driva för en bättre miljö i vårt budgetförslag.

Rolf Wennerhag (S)
2:e vice ordförande i Miljönämnden

Ämnen i artikeln