Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: "Kavla upp ärmarna, det handlar om kvinnors liv"

Bild: Bild: Roks

Dagens ETC.

Alla politiker vi talar med säger sig prioritera våra frågor. Nu väntar vi på att den inställningen visar sig i konkret politik efter valet.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Alla politiker vi talar med säger sig prioritera våra frågor. Nu väntar vi på att den inställningen visar sig i konkret politik efter valet, skriver Karin Svensson, Roks.

”Alla riksdagspartierna säger sig stödja kvinnojourernas krav om en långsiktig finansieringsmodell.” Så lät det i SVT Rapport förra veckan. Veckan innan arrangerade Roks en partidebatt i Stockholm, och även här rådde en stor enighet kring Roks valfrågor.

Kan vi då luta oss tillbaka och känna oss trygga i förvissningen om att efter valet kommer regeringen, oavsett vilka partier den innehåller, att kavla upp ärmarna och ta itu med de här frågorna?

Alltid i våra kontakter med politiker får vi höra vilket viktigt jobb Roks över 1600 ideellt arbetande jourkvinnor och jourtjejer utför. Och att arbetet mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn står högt på partiernas dagordning. Men trots att uppslutningen mot mäns våld mot kvinnor länge har enat politiker över alla partigränser har det inte gett utslag – vi ser inga tecken på att mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn minskar. I fjol sökte sig över 17 000 kvinnor och tjejer till våra jourer. Politikerna har goda intentioner, men någonstans tar det stopp på vägen.

Därför sitter vi inte lugnt och väntar på riksdagens öppnande, utan fortsätter att tala om vad vi tycker behöver göras. Det här är de viktigaste frågorna som vi önskar att de som bildar regering tar tag i:

• Ge ett konkret besked om hur kvinno- och tjejjourernas långsiktiga finansiering ska säkras. Alla kvinnor, tjejer och barn är lika skyddsvärda, och ska inte behandlas godtyckligt beroende på vilken kommun de bor i eller söker skydd i. Det är dags för en regering som tar ansvar och går in med öronmärkta medel till de kommuner som inte kan, eller vill, stötta sin kvinno- eller tjejjour. Roks vill se ett konkret finansieringsförslag, där det även finns pengar avsatta till tjejjourernas livsviktiga arbete.

• Ta fram en handlingsplan för hur sexualbrottslagstiftningen ska implementeras hos rättsväsendet. I dag tävlar partierna om att uppfinna nya våldtäktsparagrafer, men så länge de yrkesverksamma inte har tillräcklig kunskap hjälper ingen lagtext i världen. 20 procent av Sveriges kvinnor har utsatts för våldtäkt, visade undersökningen Våld och hälsa som Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) presenterade i våras. I dag kan vi inte garantera rättssäkerhet för de kvinnor och tjejer som väljer att anmäla. Roks vill se konkreta åtgärder för att ge tjejer och kvinnor som utsatts för sexualbrott ett respektfullt och kompetent bemötande och en kvalitetssäkrad rättsprocess. För att det ska bli verklighet behövs stora utbildningsinsatser för hela rättsväsendet.

• Stärk barns skydd mot övergrepp. I dag kan barn och mammor på grund av vårdnads- och umgängeslagstiftningen tvingas till möten och samarbete med en dömd förövare. Lagen säger att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, men på kvinnojourerna ser vi dagligen hur föräldrars rätt till sina barn sätts före barnens säkerhet. Roks vill att barns rätt att växa upp utan våld alltid går före föräldrars rätt till umgänge. När ett beslut om insats om skyddat boende beviljas för mamman ska det alltid omfatta barnen, som då ska slippa träffa förövaren under sin tid i skyddat boende. På samma sätt ska barn som beviljats skyddade personuppgifter på grund av pappas våld, inte tvingas till umgänge med den som barnet ska skyddas ifrån.

Det finns så mycket som behöver göras, och alla politiker vi talar med säger sig prioritera våra frågor. Nu väntar vi på att den inställningen visar sig i konkret politik efter valet. Det handlar om kvinnors, tjejers och barns liv.

00:00 / 00:00