Opinion

Debatt: Johanssons förslag kan bli ett magplask

”Jag hoppas att Ylva Johansson i dag presenterar en långsiktigt hållbar och human migrationspakt”, skriver Alice Bah Kuhnke.
”Jag hoppas att Ylva Johansson i dag presenterar en långsiktigt hållbar och human migrationspakt”, skriver Alice Bah Kuhnke. Bild: Bild: Francisco Seco/TT/AP (Ylva Johansson)

Dagens ETC. EU:s migrationspolitik måste vara human, skriver Alice Bah Kuhnke (MP). Allt annat är djupt omänskligt och ovärdigt en union som påstår sig stå upp för mänskliga rättigheter.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Fler människor än någonsin är på flykt. Detta är ett faktum som inte låter sig bortförklaras. Trots den fruktansvärda verklighet som drabbar miljontals människor har EU, världens rikaste region, under alltför lång tid stoppat huvudet i sanden. Vi kan inte tillåta att fler människor dör på sin flykt till Europa eller låta barn växa upp i överfulla flyktingläger.

Det nuvarande systemet ska ersättas med ett nytt, där fokus kommer att ligga på hårdare gränsbevakning, fördjupade samarbeten med skurkstater och nya flyktingläger på Lesbos. Alla vet att det är politik som inte kommer hålla på sikt.

Jag hoppas att Ylva Johansson idag presenterar en långsiktigt hållbar och human migrationspakt.

När det dåvarande systemet kollapsade 2015 lämnades ett fåtal länder, med Sverige och Tyskland i spetsen, ensamma med ansvaret för människor på flykt samtidigt som andra länder stängde sina gränser eller uppmuntrade de asylsökande att passera. Istället för att solidariskt dela på ansvaret stod ett fåtal länder ensamma. Sedan dess har EU-kommissionen försökt lappa och laga systemet men inget har fungerat då EU:s medlemsländer inte kunnat komma överens.

Solidaritet och ansvarstagande är två avgörande förutsättningar för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa de som tvingats fly undan konflikter, terror och förföljelse i sina hemländer. Om ett medlemsland vägrar att solidariskt dela på mottagandet av de människor som flyr till Europa ska man istället bidra på andra sätt, exempelvis finansiera andra länders mottagande. Om ett medlemsland bryter mot de gemensamma åtaganden man skrivit under på vill vi gröna att EU-kommissionen vidtar stränga åtgärder som tvingar dem att bidra. Inget medlemsland ska slippa undan ansvaret för EU:s gemensamma asylpolitik.

I slutet på förra året gick Åre kommun ut med att de vill ta emot fler flyktingar. Där finns en bred politisk vilja, engagerat civilsamhälle, framåtlutade företag, kapacitet och idéer. Förra veckan publicerades en ny opinionsundersökning av Novus, gjord på uppdrag av Svenska Röda korset, Rädda barnen och Svenska kyrkan. Den pekar på att en majoritet av svenskarna fortsatt står bakom en medmänsklig migrationspolitik.

Det finns samma vilja i flertalet länder, bland annat i Tyskland. Vi måste se till att värna den solidaritet som finns på många håll runtom i Sverige och i Europa. Det ska löna sig att vilja ta om hand och skapa möjligheter. Vi gröna driver på för att, som även kommissionens ordförande Ursula von det Leyen antytt, EU, genom sin asyl-, migrations- och integrationsfond, ska kunna ge bidrag direkt till kommuner och regioner som vill gå längre än sina regeringar.

Det finns dock en rad punkter i det förslag som Ylva Johansson väntas presentera idag som vi gröna kraftigt motsätter oss. EU vill till exempel stärka den yttre gränsen och fördjupa samarbeten med tredjeland. I många fall direkta skurkstater ledda av krafter som finansierar kriminella nätverk. Med fler och fördjupade samarbeten med sådana länder kommer EU tappa kontrollen för rättssäkerheten och tryggheten för de människor som vill söka asyl i Europa.

Målet för kommissionen får inte vara att göra det svårare för människor att få sin asylansökan rättssäkert prövad. Att förvara människor på flykt i överfulla tältläger vid EU:s yttre gräns eller ge pengar till Libyen är inte rätt sätt. Ett nytt Moria blir varken mänskligare, säkrare eller tryggare om det byggs i Libyen.

Att EU-kommissionen idag presenterar en uppdaterad migrationspolitik är nödvändigt. Men det är lätt att i desperata tider fatta desperata beslut. EU:s migrationspolitik måste vara human för att kunna vara långsiktigt hållbar. Allt annat är djupt omänskligt och ovärdigt en union som dels påstår sig stå upp för mänskliga rättigheter och dels är världens rikaste region. Vi kan inte låta samma tragedier och havererade system att återupprepa sig.

Ylva Johansson, gör om och gör rätt.