Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Därför måste vi behålla sexköpslagen

Enligt en utvärdering av regeringen uppger sexköpare att de slutat köpa sex eller köper mindre sex sedan sexköpslagen infördes, skriver debattörerna.
Enligt en utvärdering av regeringen uppger sexköpare att de slutat köpa sex eller köper mindre sex sedan sexköpslagen infördes, skriver debattörerna. Bild: Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Dagens ETC.

Avkriminalisering av sexköp är en enkel, populistisk lösning på ett komplext problem. Friheten att välja prostitution kan aldrig stå över friheten från prostitution. Det skriver flera debattörer tillsammans med #intedinhora som ett svar på att RFSL har tagit ställning för avkriminalisering.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

RFSL har länge sett sexhandel som något ömsesidigt mellan två samtyckande parter. Förra veckan publicerade de en lång text med ett tydligt ställningstagande mot sexköpslagen och för en avkriminalisering av sexköp. De presenterade i samband med det en rad falska och vilseledande uppgifter till grund för sin åsikt. Vi som skriver under denna debattartikel möter på olika sätt personer som har blivit sålda, säljer eller har sålt sexuella handlingar. Vi känner oss nödgade att besvara RFSL och deras missvisande text för att inte dessa myter ska få fäste.

RFSL skriver att de enbart vill göra det lagligt att köpa sex när sexsäljandet sker under ”frivilliga former”. Men vad innebär egentligen ”frivilliga former”? Många av våra medlemmar och stödsökande som säljer sex uppger att de redan i dag har svårt att få sin röst hörd när de anmäler sexköpare. Detta eftersom en del poliser och företrädare för rättsväsendet anser att det som skett har varit frivilligt från deras sida, trots att sexköp i dagsläget alltid är olagligt. Friheten att välja prostitution kan aldrig stå över friheten från prostitution.

Angående kopplerilagen kommer RFSL med ett påstående om att personer i prostitution i dag skulle kunna anmälas för koppleri om de samarbetar, till exempel säljer sex tillsammans för ökad säkerhet. Detta är inte praxis. Att sprida en sådan myt väcker skräck hos en redan utsatt grupp. Vi har aldrig hört talas om ett fall där någon dömts för koppleri enbart för att ha sålt sex tillsammans med någon annan. Detsamma gäller påståendet om att hyresvärdar skulle ha rätt att kasta ut personer som säljer sex från sina bostäder. Det finns ingen praxis som tyder på detta och enligt förarbetena till lagen är det inte så lagen är tänkt att användas.

Om det här sker så anser vi att det är viktigt att personer som säljer sex vet att de kan överklaga sådana beslut, snarare än acceptera att det är så det är för att Sveriges största hbtq-organisation har påstått det.

Vidare uppger RFSL att utsattheten hos personer som säljer sex är större vid en ”kriminalisering som den svenska sexköpslagen”. Att utsattheten är större i länder som har kriminaliserat säljandet ifrågasätter vi inte, självklart är situationen värre för personer som säljer sex om de riskerar att straffas för det. Däremot finns det gott om studier som visar på att den svenska modellen som tillåter säljande men kriminaliserar sexköp och hallickverksamhet innebär en minskad utsatthet jämfört med andra modeller. I de jämförande studier som gjorts har man kunnat se att våldet mot personer i prostitution är grövre och mer förekommande i länder med en liberal lagstiftning, antalet mord är fler och antalet utsatta för trafficking är fler (Neumayer et al).

RFSL påstår att sexköpslagen inte minskar andelen sexköpare eftersom nästan lika många män idag har erfarenhet av att köpa sex som för 20 år sedan. Men glömmer då det faktum att i många andra europeiska länder har sexhandeln ökat de senaste 20 åren. De siffror som RFSL tar upp gäller också enbart hur många män som någon gång i sitt liv köpt sex och inte hur många som köper sex i dagsläget eller hur ofta. Enligt en utvärdering av regeringen uppger sexköpare att de slutat köpa sex eller köper mindre sex sedan lagen infördes.

RFSL vill avkriminalisera sexköp för att ”möjliggöra för sexarbetare att kunna arbeta under arbetsrättsliga villkor, att kunna arbeta tillsammans för stärkt säkerhet och att kunna organisera sig fackligt”. Men i fackliga konflikter är motparten en arbetsgivare, och att arbeta under arbetsrättsliga villkor innebär även skyldigheter mot en arbetsgivare. I prostitution skulle den arbetsgivaren vara bordell­ägare eller hallickar. Vi vill inte öppna upp för marknadskrafter att utnyttja, exploatera och göra vinst på människors kroppar.

RFSL verkar vara av uppfattningen att personer som säljer sex generellt skulle vara emot den svenska lagstiftningen, men det finns inget som talar för det. Nätverket #intedinhora samlar en stor grupp kvinnor och transpersoner med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering, och de allra flesta av medlemmarna är för den svenska lagstiftningen, även om det finns områden där den kan förbättras. #intedinhora har sällskap av bland annat den tyska organisationen Netzwerk Ella, den brittiska organisationen Nordic Model Now! och överlevarorganisationen Space International.

Vi som dagligen möter, stöttar eller organiserar personer i prostitution håller inte med om påståendet att sexköpslagen gör det farligare och mindre säkert att sälja sex. Studier visar att sexköpslagen inte har påverkat personer som säljer sex överhuvudtaget och den har inte lett till att prostitutionen tar sig mer osynliga former (Svedin och Priebe, 2011). Bland våra medlemmar och stödsökande som varit i prostitution finns det många som upplever att lagstiftningen tvärtom innebär att det finns en hållhake på sexköparna. Det är den som köper som gör något kriminellt, inte den som säljer. Det är ett litet, men välbehövligt, övertag i en vardag där den som befinner sig i prostitution annars alltid är i underläge, oavsett lagstiftning.

Vi anser inte heller att det finns någon motsättning i att behålla sexköpslagen och samtidigt stärka de sociala insatserna riktade till personer som säljer sex. Tvärtom är sociala insatser för de som säljer sex något som vi alla jobbar aktivt för. Vi är för en ändring av utlänningslagen för att polisen inte ska kunna avvisa migranter på basis av att de säljer sex, vi vill att stödinsatser ska finnas som varken kräver drogfrihet eller har krav på att man måste sluta sälja sex, vi ser att det behövs kompetenshöjning i prostitutionsfrågan inom både polisen, socialtjänsten och vården, och vi behöver jobba med attitydförändringar för att minska stigmat mot personer som säljer sex.

Det finns ingen motsättning i att jobba för dessa åtgärder med den nuvarande lagstiftningen. Avkriminalisering är en enkel, populistisk lösning på ett komplext problem, och vi tror snarare att komplexa problem behöver komplexa lösningar.

////

Cecilia Bödker Pedersen

Verksamhetschef Föreningen Storasyster

Ida Östensson

Ordförande Make Equal

Olga Persson

Generalsekreterare Unizon

Zandra Kanakaris

Generalsekreterare 1000 Möjligheter

Julia Östfeldt

Verksamhetsledare Föreningen Tillsammans 

Maria Melkersson

Styrelseordförande Rosenlundstödet

Maria Wennberg

Styrelseledamot Rosenlundstödet

Moa Forsén

Styrelseledamot Rosenlundstödet

Nadia Sanderson

Styrelseledamot Rosenlundstödet

Chris von Borgstede

Styrelseledamot Rosenlundstödet

Matilda Reiderstedt

Styrelseledamot Rosenlundstödet

Julia Jonasson Tolv

Styrelsesuppleant Rosenlundstödet

Moa Nadolski

Styrelsesuppleant Rosenlundstödet

Mia Ohlsson

Volontär Rosenlundstödet

Izabella Bergenrot

Volontär Rosenlundstödet

Vendela Neij

Volontär Rosenlundstödet

Linn Fröjdendahl

Volontärsamordnare, Stockholms tjejjour 

Malin Meissner

Utbildningsansvarig, Stockholms tjejjour 

Malin Jenstav

stödverksamhetsansvarig, Stockholms tjejjour 

Olga Rosengren

Qjouren Väst 

Annica Alm Milefors

Qjouren Väst 

Lotta Lindqvist

(Ensam Mamma Röker), aktivist,

krönikör och bloggare

Anna Sander

grundare Talita

Josephine Appelqvist

grundare Talita

Jenny Westerstrand

ordförande Roks

Gabriella Kärnekull Wolfe

styrelseledamot #intedinhora

Ida Dufva Ahlin

styrelseledamot #intedinhora

Ida Wassholm

styrelseledamot #intedinhora