Opinion

Debatt: Initiativkraft är viktigare än vårt eget partibygge

”På kongressen har Feministiskt initiativ möjlighet att ta ett modigt och demokratiskt nyskapande beslut för klimatet”, skriver debattörerna. Arkivbild från förstamajdemonstration i Göteborg 2017.
”På kongressen har Feministiskt initiativ möjlighet att ta ett modigt och demokratiskt nyskapande beslut för klimatet”, skriver debattörerna. Arkivbild från förstamajdemonstration i Göteborg 2017. Bild: Adam Ihse/TT

Dagens ETC. Det har kallats ett pr-trick. Men nej, vi vill stöpa om Feministiskt initiativ till ett klimatinitiativ med öppna listor för att det är vad klimatkrisen kräver av oss, skriver Gudrun Schyman tillsammans med 17 andra partimedlemmar inför den stundande kongressen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Lika litet som vi kan fortsätta med att renovera våra hus när hallen och halva vardagsrummet står i ljusan låga så kan vi fortsätta med traditionell partipolitisk praktik när vi är på väg att gå under. Bokstavligt talat. Business as usual fungerar inte någonstans. Inte heller i politiken!

Den politiska praktiken har, fram till idag, främst skett genom långsam rekonstruktion – ungefär som en husrenovering. Vi gör. Vi gör fel. Vi omförhandlar. Vi gör bättre. Vi gör något nytt. Två steg fram. Ett steg tillbaka. I trygg förvissning om att livsfundamenta – såsom luft, vatten, växter och djur – finns där, har vi tillsammans ägnat oss åt civilisationsbygget. Så är det inte längre.

När klimatvetenskapens heliga graal om tre graders klimatkänslighet tycks alltför optimistisk, när tippingpoints inte bara visar sig vara isolerade självhändelser utan självförstärkande ostoppbara förlopp på väg mot civilisatorisk kollaps, och när värmerekord radas upp på varandra i en aldrig sinande takt finns bara en slutsats att dra.

Vi är i en accelererande klimatkris.

Huset brinner! Nu!  

Politik kan inte längre ske i formen av långsam rekonstruktion. Den måste bli en räddningsaktion. Vi kan inte ta ett steg tillbaka. Då faller vi över kanten. Vi måste omedelbart ta oss framåt. Nu kan det ske! När Feministiskt initiativ ställde upp till val 2006 förvandlades det politiska samtalet mycket fort till en tävlan om vilket parti som var det mest feministiska. Det var då, 2006, ett initiativ underifrån av engagerade insatta, forskare, debattörer och aktivister som snabbt flyttade fokus för det politiska samtalet. Det kan ske igen. För klimat och överlevnad.  

Inför Feministiskt initiativs kongress finns fem motioner om ett nytt initiativ. Med en valplattform formad av civilsamhällets mest insatta och engagerade, med öppna listor även för personer utanför organisationen och med ett byte av partibeteckning till Klimatinitiativet, finns en verklig möjlighet att återigen omforma det politiska samtalet inför valet 2022. Målinriktade praktiska åtgärder för en hållbar planet skulle kunna bli det viktigaste samtalsämnet.

Kongressmotionerna går precis i linje med Greta Thunbergs slutsats: ”Det enda sättet är att behandla klimatkrisen som du skulle behandla någon annan kris. Att samlas, samla alla experter, lägg andra saker åt sidan och anpassa sig till den nya verkligheten. Att agera så snabbt och starkt som situationen kräver.” Ett klimatinitiativ kan skapa just den samling och handlingskraft som behövs.

Detta är inget pr-trick, som Lisa Palm kallar det i en artikel (Dagens ETC 15/3). Idén är att ställa den fria utdelning av valsedlar som Fi har i valet 2022 i klimatpolitikens tjänst. Förslaget hindrar på inget vis de lokala Fi-föreningarna att fortsätta med sitt viktiga arbete i alla de angelägna frågor som Palm tar upp i artikeln. Tvärtom. Vi ser ju hur situationen för kvinnor och barn försämras vid varje kris, som nu under pandemin, som i sin tur är en konsekvens av det planetära systemets utsatthet. Vår feministiska analys får inte hindra oss från att agera politiskt i en situation när det är nödvändigt att prioritera.

Generation Greta gav sig för ett drygt år sedan ut på gatorna. Nu, instängda i den pandemiska tryckkokaren, väntar de på att locket ska öppnas. Parallellt ökar frustrationen i den forskarvärld som talar om klimatkatastrofen med extraordinär tydlighet. Där finns en frustration vars orsak finner sin förklaring i diskrepansen mellan djup kunskap om sakernas tillstånd och den fullständiga avsaknaden av formell makt. Oron och frustrationen hos dessa grupper behöver en pragmatisk kanal för radikal förändring. Ett klimat-initiativ.

Tiden är försvinnande knapp, men på kongressen har Feministiskt initiativ möjlighet att ta ett modigt och demokratiskt ny-skapande beslut för klimatet. Vi hoppas så sker.

 

Fi-medlemmarna:

Tove Adlerberth

Linda Berg

Anna Broström

Mona Brådfors

Eva Cheadle

Alexandra Esser

Miriam Friedlander

Sabinah Gustavsson

William Grönlund

Kristina Henkel

Simon Lilja

Lena Ljungqvist Fick

Kicki Myrberg

Mari Nyberg

Bodil Persson

Gudrun Schyman

Maria Svensson

Stina Svensson

26 mars inleds Feministiskt initiativs kongress