Hoppa till innehållet

ETC Uppsala

Debatt: Inför kuratorgaranti för skolorna

”Skolkuratorernas orimligt stora arbetsbörda måste minskas och fler skolkuratorer måste utbildas”, skriver debattörerna.
”Skolkuratorernas orimligt stora arbetsbörda måste minskas och fler skolkuratorer måste utbildas”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Hasse Holmberg/TT

ETC Uppsala.

Den politiska debatten som rör ungdomsfrågor kretsar i dag främst kring hur vi ska bekämpa ungdomsarbetslösheten, öka platserna och möjligheterna att ta sig in på högskolan samt vikten av att det byggs fler billiga bostäder.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

Dessa frågor är viktiga för Sverige sett utifrån en jämlikhetssynpunkt, men vi menar att det är nödvändigt att bredda debatten och lyfta in ytterligare en viktig fråga – den psykiska ohälsan bland unga. Vilken även den är viktig ur jämlikhetssynpunkt.

I Sverige har andelen unga med någon form av psykiska besvär ökat drastiskt sedan 90-talet. Forskare pekar ut en rad bidragande orsaker till detta, bland annat en arbetsmarknad med osäkra arbetsvillkor för unga och en ökad individualisering av hela samhället. Denna utveckling är oerhört allvarlig och det är politikens ansvar att råda bot på problemet. Frågan om psykisk ohälsa är också en fråga om klass. Arbetarklassen drabbas hårdast då man med svaga ekonomiska och sociala resurser har sämre möjligheter att få vård, vilket förvärras av en bristfällig tillgång till psykiatrisk vård i offentlig regi.  

Uppsala län har räknats till de landsting som är snabbast på att i ett tidigt stadie ge vård till ungdomar med psykisk ohälsa. Det är bra men än finns det brister. Insatserna kan inte enbart riktas till en sektor, sjukvården, utan de måste även komma skolorna till del.

Skolan är en av de delar i -samhället som kommer närmast ungdomarna och måste ha förutsättningar för att hjälpa de unga som drabbas av psykisk ohälsa. I detta arbete spelar självklart elevhälsan en viktig roll, men i dag får den inte tillräckligt med resurser och bristen på skolkuratorer är stor. Skolkuratorernas orimligt stora arbetsbörda måste minskas och fler skolkuratorer måste utbildas. Det är nödvändigt för att möta behovet av hjälp hos dem som drabbas av psykisk ohälsa samt förhindra att fler drabbas i framtiden. 

SSU Uppsala föreslår att en, vad vi kallar, “kuratorgaranti” införs för Uppsalas grundskole- och gymnasieelever.  Kuratorgarantin ska erbjuda alla skolungdomar i Uppsala kommun möjlighet till kuratorkontakt minst en gång per läsår. I nuläget finns inte någon sådan policy utformad men vi tror att det skulle kunna göra det lättare för fler ungdomar att ta kontakt med en kurator och bidra till att bryta stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. En “kuratorgaranti” skulle göra så att det som står skrivet om elevhälsan i skollagen, att alla elever ska ha tillgång till psykolog eller kurator, blir verklighet. 

Ett möjligt motargument som kan lyftas fram mot “kuratorgarantin” är att om man gör kuratorbesök obligatoriskt kommer det snabbt att leda till att det uppfattas som ett tvång som riskerar att skada elevhälsans rykte. SSU Uppsala är av en annan uppfattning och vi menar snarare att “kuratorgarantin” kommer att leda till att de elever som behöver samtalet med kuratorn allra mest får möjlighet till det. I dag är det resurser och bakgrund som avgör om man tar kontakt med skolkuratorn eller inte. Det tycker vi är fel. 

Vi uppmanar alla partier i Uppsala kommun att lyfta frågan om ökade resurser till elevhälsan. Det är nödvändigt för att bryta stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och skapa trygghet. Vi uppmanar särskilt den rödgröna majoriteten att driva och utreda frågan ytterligare. SSU Uppsala är medvetna om att ökade satsningar på den psykiska ohälsan är kostsamma, men det är betydligt dyrare att svika en hel ungdomsgeneration.

Ämnen i artikeln