Hoppa till innehållet

EU

Debatt: Inför sanktioner mot Israel

Bild: Hatem Ali

Dagens ETC

Medan urskillningslösa bombningar sker mot Gaza, så ignorerar Israel alla internationella krav på vapenvila. Sverige måste driva på att EU inför sanktioner mot Israel för att få ett slut på de bombningar och den våldsspiral vi nu ser i Gaza och på Västbanken, skriver MP.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Israels ockupation av Palestina och den diskriminering av palestinier som råder är grundorsaken till den konflikt som föder extremerna, och som göder det våld som nu rasar i Gaza. Sverige och resten av det internationella samfundet har ett ansvar för att sätta press på Israel och inte blunda för den israeliska bosättningspolitiken som tillsammans med olagliga vräkningar av palestinska familjer, strider mot internationell humanitär rätt, underminerar tvåstatslösningen och bidrar till förhöjd konfliktnivå. 

Det yttersta ansvaret för att avsluta konflikten fredligt vilar på Israel som ockupant och militärt överlägsen part. Sedan 1967 har Israel agerat i strid med FN:s resolutioner och internationell rätt, medan omvärlden har tittat på. Det är ett allvarligt misstag att bygga den mellanstatliga relationen till Israel på de interna politiska krafter som inte erkänner folkrätten. 

Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveck­ling och trygghet inom säkra och erkända gränser, och samtalet om vägen dit behöver bidra till en en hållbar fredsprocess som leder till en rättvis tvåstatslösning.

Miljöpartiet kräver att den svenska regeringen agerar i alla tillgängliga diplomatiska och inofficiella kanaler för:

• Permanent vapenvila. Israels massiva bombningar av civilbefolkningen i Gaza kan inte på något sätt försvaras. Alla stridande parter i världen är skyldiga att respektera den internationella humanitära rätten. 

• Att gisslan och andra illegalt frihetsberövade personer som hålls av Hamas och Israel återförenas med sina familjer. Hamas måste omgående släppa alla i gisslan. Israel måste släppa de illegalt frihetsberövade personerna, varav många är barn, så de kan återförenas med sina familjer. 

• EU bör pausa associeringsavtalet med Israel. EU och dess medlemsstater måste hålla fast vid krav på respekt för mänskliga rättigheter när det gäller handelsvillkor med Israel och med de palestinska myndig­heterna. Israel är en privilegierad handelspartner till EU och det krävs nu att EU sätter press på Israel att följa internationell rätt. Associeringsavtalet bör pausas tills Israel upphör med bombningarna och visar att de är redo att ta konkreta steg mot en hållbar fredsprocess. 

• Neka personer som bor i israeliska bosättningar inträde till EU och införa ett förbud mot produkter från bosättningar. Israel behöver omedelbart avbryta den expansiva bosättningspolitiken, där vi ser ett ökat våld mot palestinier på Västbanken efter den 7 oktober. EU borde införa importförbud för produkter som kommer från illegala bosättningar. Detta för att markera hårt mot att Israel bryter mot internationell rätt på Västbanken.

• Att folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser utreds. Enligt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter finns det bevis för att både Hamas och Israel har begått krigsförbrytelser. Sverige måste verka för att folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser utreds, och agera utifrån folkrättsprincipen Responsibility to protect. Sveriges regering har varit påfallande tyst och inte gjort tillräckligt i att kritisera Israel för dess oproportionerliga respons i bombningen av Gaza. Den 27 oktober valde Sverige att lägga ner sin röst i FN:s generalförsamling när man  röstade om en resolution som uppmanade till skydd av civila, och respekt för internationell humanitär rätt. Det är ett helt oförståeligt och omdömeslöst agerande. 

• Att svenskt humanitärt bistånd stärks och att svenskt utvecklingsbistånd till Palestina återupprättas. Civila palestinier ska inte betala priset för en terrororganisations agerande. Det civila lidandet är förödande. Dessutom har runt 45 procent av alla hem på Gaza skadats eller förstörts i bombningarna, detta i en kontext som redan hade stora humanitära utmaningar. Israel har ett ansvar som ockupationsmakt, att se till att det finns tillgång till mat, vatten, utbildning, sjukvård och boende. Israel åsidosätter helt och hållet detta ansvar när de genomför bombningsräder över Gaza. Utvecklingsbiståndet ska omedelbart återupprättas och även stärkas. De som drabbas nu av det stoppade biståndet är framförallt det palestinska civilsamhället, mr- och fredsorganisationer, kulturarbetare, fria medier samt organisationer som arbetar med utbildning, sjukvård och annat som stärker det palestinska samhället. 

• Att Sverige verkar för att få till stånd en hållbar fredsprocess som leder till en rättvis tvåstatslösning. Miljöpartiet stöttar Palestinas rätt att existera och vill att regeringen markerar hårdare mot Israels illegala bosättningar och bombningar. Vi förordar en tvåstats­lösning, enligt 1967 års gränser, där både Israel och Palestina delar Jerusalem som huvudstad. Israel måste respektera internationell rätt och på allvar försöka hitta vägar framåt för en tvåstatslösning, istället för att fortsätta expandera sina bosättningar på palestinsk mark. Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser. Den obalans som finns inbyggd i denna konflikt, den fortsatta ockupationen och det fortsatta kollektiva förtrycket mot palestinier gör att Miljöpartiet otvetydigt verkar för en rättvis fred och för ett fritt och demokratiskt Palestina. Ett Palestina som kan leva sida vid sida med Israel.

Ämnen i artikeln