Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Halvera personalen på förskolan

ETC nyhetsmagasin

Eftersom inga barn just nu dör på förskolan finns utrymme att dubblera antalet barn per personal i förskolan. Det skriver småbarnsföräldern Helena Alvesalo.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Då det ändå inte verkar finnas någon gräns för neddragningarna inom förskolan kommer här ett förslag på hur kostnaderna snabbt kan halveras.

Min 1,5-åring går idag på en avdelning med 18 barn på en yta av 88 kvadratmeter. Min 4-åring samsas med 23 andra barn på en yta av 87 kvadratmeter. Det ger 4,9 kvm respektive 3,6 kvm/barn. (Här har jag inte räknat in toalett, skötrum, hall och sådant som annars finns med i statistiken.) Detta verkar ju funka fint, om man bortser från stresshalten hos barnen, så varför inte – för att dubblera antalet barn – dela avdelningarna på höjden? Detta ger en takhöjd på 135 cm vilket borde fungera utmärkt då snittlängden för en 1,5-åring respektive 4-åring är 86 cm och 104 cm. Personalen går ju ändå på knäna så skillnaden blir minimal för dem. Om man bygger delningen i pansarglas behöver ju personaltätheten, idag tre personal på 18 resp 24 barn, knappast ökas. En viss uppsikt borde ju gå att ha genom golv/tak. Kanske kan det finnas ett större rör eller liknande så personalen kan krypa mellan avdelningarna om det inträffar ett tillbud?

När det gäller utemiljön finns det förmodligen en ännu billigare lösning. Bygg ett övervakningstorn (se bildförslag). Kanske kan tornet byggas i naturmaterial? Nyligen kapades ett område med buskar på mina barns förskola. Ett fint litet område med små stigar och känsla av natur. Men personalen kunde inte ha uppsikt över barnen där. Jag har full förståelse för detta. Och vi bor ju ändå mitt i stan, de barn som behöver träd och buskar kanske kan flytta till någon annan kommun?

När alla tre avdelningarna med större barn är på gården rör det sig om cirka 70 barn. En gruppstorlek som kan kännas lite svår att överblicka. Men barnen verkar ju klara detta bra. Hur det påverkar de mer känsliga barnen märker vi ju ändå inte i statistiken. Med ett högt övervakningstorn hade buskarna enkelt kunnat vara kvar. Personalen i tornet (räcker nog med två–tre stycken) bör ju ha någon slags kommunikationsutrustning för att kunna nå personal nere på gården, kanske räcker det med två–tre stycken även här? I läroplanen står det visserligen att förskolan ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda men förskolan har ju fungerat ett bra tag även utan prioritet på de punkterna.

Jag är medveten om att Skolverket rekommenderar barngrupper i storlek 6–12 barn för de yngre och 9–15 barn för de äldre men det är ju bara rekommendationer. Så länge detta inte är lagstadgat och inga barn dör i olyckor kan vi väl bara fortsätta öka barngruppernas storlek och minska personaltätheten?

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.