Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: GU måste stötta studenter som vill resa hållbart

Göteborgs universitet är det första universitet i världen som blev miljöcertifierat enligt standarderna ISO14001 och EMAS och därför bör de fortsätta ta ledningen i den klimatomställning som nutiden kräver, skriver debattören.
Göteborgs universitet är det första universitet i världen som blev miljöcertifierat enligt standarderna ISO14001 och EMAS och därför bör de fortsätta ta ledningen i den klimatomställning som nutiden kräver, skriver debattören. Bild: Bild: Johan Wingborg/GU

Dagens ETC.

”Dessa utbyten är värdefulla för studenter och ger internationell erfarenhet och upplevelser. De resor som följer utgör dock påfrestningar på klimatet.”
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I början av vårterminen 2019 fick studentgruppen Stay Grounded vid Göteborgs universitet bidrag för att hålla i ett unikt pilotprojekt för hållbarhet. Projektet som heter Sustainable Exchange Travelling går ut på att ge kompensation till de ut- och inresande utbytesstudenter som väljer att inte resa med flyg. Studenter som väljer att resa hållbart ska bli ekonomiskt kompenserade. I dagsläget är projektet inte implementerat av Göteborgs universitet utan är helt och hållet organiserat och administrerat av de frivilliga i studentgruppen. Studentgruppen vädjar nu till Göteborgs universitet om att deras projekt, eller ett liknande projekt, ska implementeras permanent.  Projektet närmar sig sitt slutskede och därför arbetar Konrad Loimer som är initiativtagare till projektet numera aktivt för detta, ännu utan resultat.

Flyget är en av våra största klimatbovar som släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget. Samtidigt är efterfrågan på internationella utbyten högt och inom EU har utbyten mellan universitet ökat. Enligt Göteborgs universitets årsredovisning för 2018 uppgår utbytesstudenter till 1 078 utresande och 584 inresande, både inom och utanför EU. Dessa utbyten är värdefulla för studenter och ger internationell erfarenhet och upplevelser. De resor som följer utgör dock påfrestningar på klimatet och att flyg väljs av ekonomiska skäl är en olycklig faktor. Även inom Europa väljs flyg före andra färdmedel.

Konrad Loimer vill ge incitament att resa hållbart. För att han ska ta sig från Österrike till Sverige åker han först med nattåget från Wien antingen till Hamburg eller Berlin. Därifrån åker han vidare med tåg till Göteborg. Restiden tar normalt sätt ett dygn med mellan två till tre byten i Hamburg/Berlin, Köpenhamn och ibland Malmö.

Han berättar att han var frustrerad över att det var dyrare för honom att åka tåg mellan Österrike och Sverige än att åka flyg. “Flyget är så skrattretande billigt! Det är därför svårt att motivera resor med andra färdmedel – speciellt för studenter som inte har så stor budget”. Att resa hållbart kan för en student vara svårt att motivera av just ekonomiska skäl men det finns ett ökat intresse för att resa hållbart, exempelvis ökade Facebookgruppen “Tågsemester” med flera tusentals medlemmar på ett år. Bidraget är ett sätt att ge studenterna möjligheten att kunna välja att resa hållbart. Projektet ger studenter upp till 50 procents kompensation till de som väljer att resa med tåg, buss och/eller båt till eller från Göteborg. Projektet har fått mycket positiv respons från både studenter och medarbetare.

Projektet finansieras av Göteborgs Universitets klimatfond. Klimatfonden syftar till att balansera anställdas koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg genom att klimatkompensera i en intern fond. Fonden får användas av medarbetare och av studenter till projekt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från universitetets verksamheter. Stödet för projektet Sustainable Exchange Travelling uppgår till 120 000 kronor för 2019. Projektet bidrar till minskade utsläpp från resor till och från Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet är det första universitet i världen som blev miljöcertifierat enligt standarderna ISO14001 och EMAS och därför bör de fortsätta ta ledningen i den klimatomställning som nutiden kräver. Eftersom flygresor utgör en så stor del av klimatavtrycket bör studenter som vill minska sina avtryck stöttas till det. Studenterna berikar både staden och universitetet.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00