Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Gårdsförsäljning leder till fler alkoholskador

Bild: Bild: Darko Vojinovic/AP/TT

Dagens ETC

Riksdagens majoritet uppmanar nu regeringen att verka för att tillåta viss gårdsförsäljning av alkohol, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas. Verdandi anser att gårdsförsäljning är en ödesfråga och ett hot mot kärnan i svensk alkoholpolitik, därför uppmanar vi regeringen att avslå riksdagens begäran.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Problemet är att om man tillåter gårdsförsäljning av alkohol så riskerar man att det leder till att vanliga butiker kan sälja alkohol i Sverige. Gårdsförsäljningen hotar därmed grundbulten för svensk alkoholpolitik – tanken om reglerad detaljhandelsförsäljning via Systembolagets monopol.

Varför är det så här? Bakgrunden är att sedan Sverige blev medlemmar i EU har vi ett undantag som säger att Sverige kan ha en alkoholpolitik med bland annat monopol på detaljhandel med alkoholhaltiga drycker, men vi får inte diskriminera produkter. Sverige kan därför inte gynna svenska tillverkare av alkohol och ge dem rätt att bedriva gårdsförsäljning utan att ge utländska tillverkare samma möjlighet.

Frågor som rör vårt statliga detaljhandelsmonopol kan tas upp i EU-domstolen och beslut där påverkar vår alkoholpolitik. Om vi tillåter gårdsförsäljning i Sverige, är risken uppenbar att någon intressent stämmer Sverige i EU-domstolen för diskriminerande konkurrens. Mycket talar för att EU-domstolen då beslutar att Sverige måste tillåta andra intressenter att sälja alkohol via andra kanaler än Systembolaget.

Därför är frågan om gårdsförsäljning en ödesfråga och ett hot mot kärnan i svensk alkoholpolitik. Frågan handlar inte om huruvida det är trevligt att köpa en flaska vin hos bonden på landet. Det handlar om förutsättningarna för att behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol för folkhälsans skull.
Alkohol kostar samhället stora summor varje år: 49 eller 66 miljarder kronor beroende på beräkningssätt, enligt Missbruksutredningen från 2011. Alkoholen orsakar beroende, sjukdomar, dödsfall, våld och olyckor. Det drabbar enskilda personer, men även familjer, barn och andra nära och kära. Det är mot den bakgrunden svensk alkoholpolitik och Systembolaget finns. Alkoholpolitiken har som mål att begränsa den totala alkoholkonsumtionen, eftersom forskningen visar på ett tydligt samband – ju mer som dricks, desto större blir alkoholskadorna. Och när tillgängligheten ökar, ökar också konsumtionen.

Verdandi uppmanar riksdagen att tänka om i frågan och dra tillbaka sin illa genomtänkta uppmaning till regeringen. Det är visserligen bra att majoriteten i riksdagen säger att gårdsförsäljning endast kan tillåtas under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. Men eftersom gårdsförsäljningen de facto är ett hot mot Systembolagets monopol, bör riksdagsmajoriteten dra tillbaka sitt beslut.

Det finns heller ingen anledning för regeringen att tillsätta en utredning om gårdsförsäljning. Verdandi uppmanar regeringen att avslå riksdagens begäran med motiveringen att förslaget faktiskt hotar Systembolagets monopol på detaljhandelsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Riksdagens förslag är därmed ett hot mot folkhälsan och kommer att leda till fler alkoholskador i samhället.