Hoppa till innehållet

Gaza

Debatt: Frågorna som ministern måste besvara om Gaza

Bild: Lars Schröder/TT / Hatem Ali/AP

Dagens ETC

Två miljoner människor i Gaza är instängda utan tillgång till rent vatten, mat och förnödenheter, angripna av en av världens starkaste krigsmaskinerier. Vi, studenter, forskare och professorer vid landets lärosäten, kan inte stillatigande åse det som FN kallar en kris för hela mänskligheten.

Därför står vi bakom ett gemensamt upprop till stöd för Gazas civilbefolkning, för eldupphör och för internationell rätt. Som akademiker ser vi detta som vår frihet och vår skyldighet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vårt upprop riktas till ledningen för respektive lärosäte med uppmaning om att avbryta samarbeten med israeliska lärosäten och forskningsinstitut som har samröre med militärindustrin, att uttrycka solidaritet med det palestinska folket samt att uppmana politiska företrädare att agera för eldupphör, humanitär hjälp och skydd av civila. 

Utbildningsminister Mats Persson (L) riktade omedelbart kritik mot initiativet och påstod felaktigt att det riktas mot individuella forskare, samt att det skulle omfatta israeliska institutioner som inte har samröre med militärindustrin. 

Till Dagens Nyheter sa han att ”universiteten måste vara tydliga med att man inte vill vara en del av politisk propaganda eller politiska manifestationer” och i Expressen skrev han även att Sverige ska samarbeta mer med israeliska universitet och forskningsinstitut, inte mindre. 

I just det ärendet var utbildningsministern på väg till Israel, men så kom kriget i vägen. 

”Att svenska lärosäten ska ta ställning i internationella konflikter är feltänkt och kan leda till att forskningens ställning undermineras och blir ett enkelt byte för de som vill underminera akademin”, skrev Mats Persson. 

Ändå har han inte haft invändningar när svenska universitet avbrutit samarbeten med Ryssland och uttryckt solidaritet med Ukraina. 

Regeringen anser vidare: 

”Så länge Ryssland fortsätter att bryta mot folkrätten och så länge aggressionen mot Ukraina pågår, kan det inte bli någon återgång till normala relationer mellan EU och Ryssland. Sverige står fullt bakom de restriktiva åtgärder som EU har antagit gentemot Ryssland.” 

Detta föranleder oss att ställa utbildningsministern följande frågor: 

Är din hållning att svenska akademiker inte ska uttrycka solidaritet specifikt med civilbefolkningen i Gaza när den utsätts för massakrer och etnisk rensning? 

Med tanke på att den israeliska statens företrädare både deklarerar avsikten och utför faktiska brott mot internationell rätt, är din hållning att just Israels folkrättsbrott är acceptabla? 

Och, eftersom utbildning åtminstone tidigare varit en hjärtefråga för Liberalerna, hur ser du på att israeliska attacker riktas mot skolor och universitet i hela Palestina, att det nu är omöjligt att bedriva utbildning i Gaza samt att israeliska universitet begränsar palestinska akademikers yttrandefrihet? 

”Att Chalmers nu går vidare med totalt förbud mot politiska manifestationer visar på ett demokratiskt systemfel”, skrev studentförbund för MP, S, C, KD, M och L i en gemensam debattartikel i Aftonbladet apropå att Chalmers beslutat att inte tillåta politiska manifestationer och affischering på campus eller i sina lokaler. 

Utbildningsministern gick istället ut till stöd för beslutet, vilket hans eget partis studentförbund kallar ett hot mot den svenska demokratin. Mats Persson till TT: 

“Jag delar helt den synen och uppfattar att Chalmers nu agerar i förebyggande syfte, för att kyla ned känslorna.” 

Ett häpnadsväckande uttalande då “känslorna” Persson hänvisar till handlar om en situation där ett barn dödas av den israeliska krigsmakten var tionde minut, en och en halv miljon människor fördrivits och ett helt samhälle ligger i ruiner. 

Om Sveriges utbildningsminister menar att akademiker inte ska kunna ta ställning för internationell rätt och mänskliga rättigheter – då är den akademiska friheten hotad. Då är den grundlagsskyddade rätten till yttrande- och åsiktsfrihet inskränkt. 

Vi akademiker är en del av det globala civilsamhället. Vi är världsmedborgare och vi har ett ansvar gentemot andra världsmedborgare. Akademins tradition att försvara alla människors lika värde och rättigheter har vi för avsikt att fortsätta hedra. 

Ämnen i artikeln