Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Försvara det moderna Sverige!

Sverigedemokraterna ser inte människors rättigheter som okränkbara. Det är majoritetens privilegium att kunna kränka minoriteters rättigheter, skriver dagens debattörer.

Sverigedemokraterna ser inte människors rättigheter som okränkbara. Det är majoritetens privilegium att kunna kränka minoriteters rättigheter, skriver dagens debattörer.

Bild: Mircea Moira/Shutterstock

Dagens ETC.

Hbtqi-personers trygghet är inget vi kan ta för givet. Nu är det hög tid för svenska politiker som värnar grundläggande demokratiska och liberala värden att försvara ett modernt Sverige. Vi vill kliva framåt, inte ta flera steg tillbaka, skriver Peter Sidlund Ponkala och Elias Fjellander från RFSL.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi hade kunnat ägna hela utrymmet här åt att kritisera Sverige­demokraterna. Ett parti som hittills inte röstat för en enda betydande reform för att förbättra hbtqi-personers livsvillkor. Ett parti som delar sina värderingar med exempelvis Lag och Rättvisa i Polen och Fratelli d’Italia i Italien - partier som båda använt sin regeringsmakt till att införa repression mot hbtqi-personer.

Ännu omfattar inte samarbetet mellan den svenska regeringen och Sverigedemokraterna hbtqi-rättig­heter. Det är vi tacksamma för, eftersom vi inte hyser något hopp om att Sverigedemokraterna skulle agera annorlunda än sina europeiska motsvarigheter om de väl kom till makten. Sverigedemokraterna ser inte människors rättigheter som okränkbara, utan snarare att det är majoritetens privilegium att kunna kränka minoriteters rättigheter.

Knappt tio månader in i mandatperioden är det fortfarande högst oklart vad regeringen vill genomföra på hbtqi-området. Vad vi vet är att deras samarbetsparti helst vill avskaffa hela den post i stats­budgeten som är avsatt för åtgärder mot rasism och diskriminering. Vi vet också att detta samarbetsparti helst vill avveckla Diskrimineringsombudsmannen och lägga ner det nyinrättade Institutet för Mänskliga Rättigheter.

Faktum kvarstår dock att det återstår sju partier i riksdagen som säger sig stå bakom idén om en liberal demokrati och rättsstatens principer. RFSL menar att det nu är hög tid för de partierna att agera och försvara det moderna Sverige som bygger på en inkluderande demokrati.

Sedan 1950 har RFSL verkat för ett samhälle där alla får möjlighet att vara sig själva. RFSL har varit med och drivit fram flera av de rättig­heter som förknippas med det moderna och jämlika Sverige, såsom att vi idag har en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det är något vi är stolta över. Men hbtqi-personers rättigheter är inget vi kan ta för givet. RFSL ser med oro på de glidningar som görs av svenska partier, i retorik och i politiskt sakinnehåll, mot en mer repressiv politik. Det är till exempel en sådan repressiv politik som regeringen just nu rullar ut på migrations­området.

För att skapa ett mer inkluderande Sverige med frihet för alla föreslår RFSL:

Att en reformerad könstillhörighetslag snarast införs där ändring av juridiskt kön bygger på individens självbestämmande, och inte på statens välvilja.

Att den könsbekräftande vården ges tillräckliga resurser för att kunna möta vårdbehovet och för att kunna korta köerna.

Att ett förbud införs mot att, i strid mot sin egen vilja, utsättas för försök att omvända ens sexuella läggning eller könsidentitet.

Att möjligheterna för personer som blivit diskriminerande att få kompensation och upprättelse stärks.

Att medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp och behandlingar på intersexpersoner som inte har gett sitt eget samtycke förbjuds.

Att rättssäkerheten i asylprövningen, bland annat gällande trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömning i hbtqi-asylärenden, stärks så att den följer svensk och internationell rätt.

Att lagstiftning införs som reglerar hur föräldraskap och medborgarskap ska fastställas för barn som föds efter värdgraviditet i utlandet.

Nu är det hög tid för svenska politiker att agera om de vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet, tryggt och demokratiskt hem för alla. Sverige ska vara ett land fritt från diskriminering och särbehandling. Ett land där regnbågsflaggan inte bara syns en vecka om året, utan där dess värderingar genomsyrar hela regeringens politik.

00:00 / 00:00