Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Förstatliga skolan och avskaffa vinstintresset

Bild: Henrik Montgomery/TT

Dagens ETC.

Lotta Edholm, vi vet att du gillar vinsterna och själv har tjänat dig en slant på våra skattepengar. Samtidigt har ditt parti länge och beundransvärt propagerat för ett förstatligande av skolan. Så är det inte dags nu? frågar S-studenter.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Utvecklingen i den svenska skolan under de senaste 30 åren har varit katastrofal. Sedan friskolereformen 1992 har likvärdigheten och kvaliteten tydligt försämrats. Det är uppenbart att det krävs systemskiftande åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen i den svenska skolan. Tragiskt nog har den högerkonservativa regeringen med skolminister Lotta Edholm (L) i spetsen valt att prioritera friskolornas privilegium istället för att fokusera på barnen och deras utbildning.

För att komma till bukt med ­problemen släpper S-studenter rapporten ”Marknadsskolan – en svensk modell” som innehåller flertalet reformer som är nödvändiga för att på allvar stärka likvärdigheten och resultaten. Oavsett var ett barn bor eller vilka föräldrar denne har ska barnet ges förutsättningar för uppfylla sin fulla potential. Så är det inte idag.

Skattepengar som ska gå till fler lärare och läroböcker försvinner ut till skatteparadis genom obegränsade vinster. Föräldrar har inte heller samma insyn i fristående skolor som i kommunala till följd av den avskaffade offentlighetsprincipen. Samtidigt är finansieringen till skolor är inte hållbar. Allt detta skadar barnens utbildning och på lång sikt vårt land. För att lösa dessa akuta problem presenterar rapporten följande reformer:

För det första: förstatligande av skolan. Avsaknaden av likvärdighet är ett problem såväl inom som mellan kommuner. Den skillnad i såväl skolkvalitet som andel behöriga lärare som finns är ett stort svek mot Sveriges elever. Förra veckan överlämnades en utredning till regeringen som poängterar att statens styrning av skolan måste öka för att garantera likvärdighet mellan kommunerna. Vägen framåt är enligt oss ett förstatligande av skolan med såväl statligt huvudmannaskap som finansiering. Därtill behöver det ­offentliga ta över huvudmannaskapet även för fristående skolor – likt det systemet vi idag har i vården.

För det andra: avskaffa marknadsskolan. Det är uppenbart att marknadiseringen av svensk skola har varit motsatsen till en framgångssaga. De oseriösa aktörerna löper amok, flera miljarder kronor pumpas ut ur skattebetalarnas fickor och in på utländska riskkapitalbolags bankkonton. I slutändan är det eleverna och lärarna som drabbas. För att bryta utvecklingen krävs såväl ett förbud mot vinstdrivande bolagsformer från att äga och driva skolor som förändrade etableringsregler för friskolor, där ett kommunalt veto är centralt.

För det tredje: förändra finansieringen. Dagens system med individuell elevpeng är kostnadsdrivande och i grunden orättvist. Det behöver ersättas av ett system med en socioekonomiskt viktad klasspeng. En sådan skulle ha en större fast del och en mindre rörlig del. En skolas kostnader är till största delen fasta, det bör också dess intäkter vara.

För det fjärde: inför ett rättvist skolvalssystem. Det nuvarande skolvalssystemet med köer som urvalsgrund bidrar kraftigt till skolsegregationen och därmed till att minska likvärdigheten. Det är fullständigt oacceptabelt. I svensk skola ska arbetares söner gå med direktörers döttrar. För att säkerställa detta måste köer som urvals­mekanism tas bort. Dessutom krävs ny lagstiftning som säkerställer att offentlighetsprincipen gäller för alla skolor.

S-studenter har inga större förhoppningar om att den högerkonservativa regeringen kommer att sätta stopp för marknadsskolan och dess avarter. Tidöavtalet gjorde det tvärtom tydligt att SD och regeringen inte har viljan att göra de nödvändiga förändringar som krävs för att lyfta svensk skola. Istället har man som vanligt med hull och hår svalt friskolelobbyns talepunkter.

Lotta Edholm, vi vet att du gillar vinsterna och själv har tjänat dig en slant på våra skattepengar. Sam­tidigt har ditt parti länge och beundransvärt propagerat för ett förstatligande av skolan. Så är det inte dags nu? Eller ska Sveriges elever och lärare fortsatt ta smällen för landets orättvisa marknadsskola?