Hoppa till innehållet

Arbetsmarknad

Debatt: Företagen måste ta itu med anställdas stress

Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

Alla som jobbar har rätt till en god och riskfri arbetsmiljö men i verklighetens Sverige är bilden en annan. Jobbpressen och stressen hos privatanställda tjänstemän minskar inte tillräckligt fort. Det är ohållbart, skriver Peter Hellberg, förbundsordförande på Unionen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I dagens globala och effektiva samhälle står privatanställda tjänstemän inför ökande krav på kreativitet, kognitiv förmåga och personlig flexibilitet. Utöver det utsätts de för hög arbetsbelastning och otydligt ledarskap. Sammantaget skapar det ett ohållbart arbetsliv. 

I Försäkringskassans lägesrapport 2023 fastslås att orsaken till sjukfrånvaro gått från ryggont till psykiska diagnoser. Mellan 2019 och 2023 har sjukfrånvaron orsakad av stress ökat med närmare 30 procent. Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro och har nästan dubbelt så många sjukdagar jämfört med andra diagnoser. Sjukdomen påverkar inte bara individens liv utan resulterar i stora samhällskostnader. Enligt OECD (2018) uppgår kostnaden för den samlade psykiska ohälsan till 4,8 procent av Sveriges BNP. 

Unionens arbetsmiljöombud uppger i nya Arbetsmiljöbarometern att stress och arbetsbelastning är den viktigaste frågan att arbeta med. Endast 56 procent uppger att systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på deras arbetsplatser. 

Det är inte bra nog! 

Riskfria arbetsmiljöer existerar inte, och just därför måste man konstant arbeta för att minska risker och brister. 

Den generellt höga arbetsbelastningen och att arbetet går ut över fritiden innebär en hälsorisk i sig och minskar dessutom möjlighet till kreativitet, innovation och utveckling i arbetet. Arbetsbelastningen skapar även konsekvenser för arbetsmiljöarbetet då tid saknas för gemensamt förbättringsarbete och samverkan. 

Ni riskerar inte bara medarbetarnas hälsa utan även att gå miste om tillväxtkraft. 

Arbetsgivarna måste ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar och det dagliga förebyggande arbetet på arbetsplatserna måste prioriteras. Vi vill skicka en tydlig signal till de arbetsgivare som inte jobbar aktivt med arbetsmiljöarbetet och därigenom inte ger sina anställda goda villkor och rätt förutsättningar. Ni riskerar inte bara medarbetarnas hälsa utan även att gå miste om tillväxtkraft. 

Idag råder det kompetensbrist och de arbetsgivare som inte arbetar aktivt med arbetsmiljön kan få svårare att locka till sig kompetens. Att investera i och arbeta för en bra arbetsmiljö, är världens bästa bevarade affärshemlighet. 

Lösningen är att:

• Alla arbetsplatser bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet.

• Arbetsgivare tar ansvar och ser till att arbetsbelastningen är hållbar och att arbetet inte leder till sjukdom eller skada. 

• Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan där arbetsmiljöombudens inflytande säkerställs. Arbetsmiljöombudens roll och fackliga koppling är av största vikt för ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla våra arbetsplatser. 

• Chefer har kunskaper och förutsättningar att bedriva och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

• Risker och brister i arbetsmiljön alltid förebyggs och åtgärdas.

• Arbetsmiljöverket får tillräckliga resurser för att stärka inspektionsverksamheten. 

Vi vill se arbetsgivare som följer arbetsmiljölagen, ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan och arbetsplatser där alla kan gå till jobbet och utvecklas, göra ett bra jobb och samtidigt ha energi över när arbetsdagen är slut. Ett hållbart arbetsliv fritt från ohälsosam stress är en viktig investering för framtiden.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00