Hoppa till innehållet

Debatt

Johan Ehrenberg: Fastna inte i myterna – elbilar är bra för Sverige

Bild: TT/Adam Ihse

Dagens ETC.

Utgå från aktuell forskning. Då slipper vi diskutera myter om elbilar och kan koncentrera oss på var vi får mest klimatinsats för våra gemensamma pengar. Och då är biogassatsningar en riktigt dålig idé jämfört med elektrifiering. Det skriver Johan Ehrenberg.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Tomas Bergkvist tycker inte om min kritik av biogas och driver i sitt debattinlägg (16/1) några teser som jag anser missar själva frågan.

Jag är inte emot biogas för att jag tycker man ska ha miljöförstörande metallgruvor i Sibirien eller att man ska strunta i utsläpp från produktion av bilar. I vårt samhälle har all produktion stora miljöproblem, hela klimatdiskussionen handlar om vägval för vad som snabbast minskar utsläpp och vad som på sikt bäst kan skapa en renare produktion. 

Och där är biogas ett dåligt exempel. Att låsa fast oss till förbränningsmotorn, alltså avgasbilen, är inte bra vare sig på kort eller lång sikt.

Tomas Bergkvist har som tidigare projektledare för Örebro kommuns stora biogasprojekt naturligtvis en annan syn på det här, biogasen är där en jätteinvestering och kritik av den inte så välkommen. 

Personligen menar jag att Örebros storsatsning gjort just det jag befarat, den har  bromsat omställningen av kommunens egen trafik med många år.

Biogas kräver en råvara som till stor del består av slängd mat, Bergkvist påpekar att om man inte gör biogas av det så kommer det avfallet inte minska utan istället bli metanutsläpp direkt.

Min poäng är att om vi baserar trafik på gas från avfall så kommer kommuners arbete för att minska avfall och slöseri knappast öka. De förlorar isåfall pengar i biogassystemet de byggt. 

Bergkvist menar också att jag missar ”den andra sidan” av biogasproduktion, nämligen restprodukten biogödsel som kan ersätta en del fossilt skapad gödsel. Anledningen till att jag inte diskuterar det är att det här har inget med biogas att göra i sig. Bioråvaror kan bli utmärkt gödsel via fermentering direkt, utan att ta omvägen via biogasanläggningar som utvinner metan till trafiken. Vi kan bryta metankedjan effektivare utan biogas, vilket är bättre för klimatet. Avfall är en resurs.

Självklart finns det mycket annan metan som måste minska. Inte bara från fossilindustrins distribution och utvinning utan från industrier och gruvor. Men det är ju inget argument för biogas. Bara för att göra mycket mer för att minska metanet generellt. Vilket en biogassatsning kommer försvåra.

Slutligen försöker Bergkvist ta fram påståenden om batterier som argument för biogas. Och hävdar att livscykelanalysen för elbilar inte visas upp.

Nu finns det väldigt mycket bra forskning om just det och lyckligtvis är valet av elbil det absolut bästa i alla jämförelser. I Sverige innebär en elbil 80 procent minskade utsläpp totalt sett jämfört med en dieselbil. Elbilar som drivs av förnybar el gör dessutom flerdubbel nytta i omställningen av Europas elnät. 

På de åtta år som vi ska halvera utsläppen för att klara målet 1,5 graders uppvärmningen är elbilar bättre än alla andra bilar. Men givetvis är det ännu bättre att cykla eller gå. Men nu pratar vi om bilar.

Den som vill studera jämförelser kan lämpligen följa forskningen från Transport & enviroment.

Då slipper vi diskutera myter om elbilar och kan koncentrera oss på var vi får mest klimatinsats för våra gemensamma pengar.

Och då är biogassatsningar en riktigt dålig idé jämfört med elektrifiering.