Debatt. .

2014-07-10 15:19
Veronica Svärd (Fi) svarar på artikeln från Dagens ETC 9/7
Veronica Svärd (Fi) svarar på artikeln från Dagens ETC 9/7

Fack och partier ansluter 
sig till Fi:s jämställdhetskrav

Så länge som Medlingsinstitutet har huvuddirektiv om att upprätthålla industrin som löneledande, kommer lönegapet mellan kvinno- respektive mansdominerade branscher aldrig att minska. Strukturella problem måste mötas med strukturella reformer, skriver Veronica Swärd (Fi).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Artikeln ”Facken vänder sig mot Fi:s jämställdhetskrav” som publicerades i Dagens ETC 9/7 innehåller en rad missförstånd. I texten framstår det som om förslaget att ge Medlingsinstitutet förtydligat uppdrag att verka för jämställda löner skulle innebära den radikala förändringen att staten först då skulle gå in i lönebildningen i Sverige, när det är precis det som redan sker. Staten går, via Medlingsinstitutet, in i lönebildningen idag och säger att den mansdominerande industrin ska vara löneledande. Så länge som Medlingsinstitutet har huvuddirektiv om att upprätthålla industrin som löneledande kommer lönegapet mellan kvinno- respektive mansdominerade branscher aldrig att minska. Det riskerar snarare att öka. Att pappa IF Metall är en av motståndarna för tydligare jämställdhetsdirektiv bör betraktas i ljuset av att de främjas av nuvarande system.

Lönefrågan handlar inte om att enskilda kvinnor i enskilda situationer råkar enskilt illa ut i enskilda löneförhandlingar. Det handlar heller inte om att fackförbunden för de kvinnodominerade yrkena gör ett dåligt arbete – de kämpar på så gott de kan under de statliga direktiv som motarbetar dem. Det handlar om att den svenska modellen innehåller skeva maktstrukturer som gynnar män på kvinnors bekostnad. Och strukturella problem måste mötas med strukturella reformer. Att skärpa kraven på Medlingsinstitutet att verka för jämställda löner är ett viktigt steg för en jämställd arbetsmarknad med rättvisa löner och i slutändan pensioner som även kvinnor kan leva på.

I artikeln framstår det som att facken vänder sig emot att Medlingsinstitutet får nya direktiv att uppnå jämställda löner, vilket är en felaktig generalisering. Efter att Feministiskt initiativ drivit frågan under flera år så gick Kommunal ut tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund LSR och Vision om att förändrade direktiv behövs (DN Debatt 10/1, 2012). Unionen tycks i själva verket tillhöra en minoritet inom TCO om att inte vill ha ändrade direktiv.

Kommunal har fortsatt att poängtera behovet av att Medlingsinstitutet får förtydligat uppdrag att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken. På DN Debatt 5/11, 2013 skrev de, ”Det skulle knappast innebära en mer omfattande statlig påverkan av lönebildningen än nuvarande tolkning av begreppet, där industrinormens procenttal som tak för alla avtal bevarar strukturella löneskillnader.” Mitt tips till de som i debatten på Dagens ETC:s sidor anser att Feministiskt initiativ driver en ”antifacklig” politik är att läsa på vad fackförbunden själva står i frågan.

Slutligen är det intressant att artikeln får det att framstå som att det enbart är Feministiskt initiativ som driver frågan om förtydligade direktiv till Medlingsinstitutet att verka för jämställda löner. Visst, vi var först ut, men under det senaste året har såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet anslutit sig till kravet, och motionerat om frågan i riksdagen. Det tycks ha gått många förbi att det finns en ökad politisk samstämmighet bland de röd-grön-rosa partierna om att den nuvarande ordningen inte är acceptabel; att riksdagen har ansvar för att förändra de befintliga direktiven. Feministiskt initiativ har haft frågan som prioriterad i många år, och nu börjar kampen för de underbetalda kvinnorna ge resultat. Vi är många och vi fortsätter att fokusera på de allra mest utsatta på arbetsmarknaden.

Veronica Svärd
Riksdagskandidat, Feministiskt initiativ