Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: EU kan inte teckna avtal som omfattar Västsahara

”Det finns heller inga övertygande bevis för att vinsterna från fiskeavtalet mellan EU och Marocko kommit västsaharierna till godo”, skriver debattörerna. 
”Det finns heller inga övertygande bevis för att vinsterna från fiskeavtalet mellan EU och Marocko kommit västsaharierna till godo”, skriver debattörerna.  Bild: Foto: Armando Franca/AP/TT

Dagens ETC

Efter år av plundring av Västsahara är det nu dags att respektera internationell rätt.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

EU-domstolens generaladvokat Melchior Wathelets utlåtande är en seger för folkrätten. ”EU:s fiskeavtal är inte giltigt gällande Västsahara”, skriver Wathelet och slår fast västsahariernas rätt till sina naturtillgångar.

Vi frivilligorganisationer uppmanar den svenska regeringen och riksdagen att göra sitt yttersta för att stoppa fortsatt plundring av Västsaharas fisk.

EU betalar sedan 2006 Marocko stora belopp för rätten att fiska utanför Västsahara. Fiskeavtalet är dock kontroversiellt eftersom landet sedan 1975 är ockuperat av Marocko. Redan 1963 deklarerade FN att den forna spanska kolonin Västsahara var ett ”non-selfgoverning territory to be decolonised” och uppmanade Spanien att ge västsaharierna rätten att folkomrösta om självständighet. Sedan 1991 har FN-missionen Minurso försökt genomföra en folk-omröstning.

FN:s nya sändebud Horst Köhler, försöker nu väcka liv i fredsprocessen. 2016 använde FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon, helt korrekt, benämningen ”ockupation” under sitt besök i regionen, vilket resulterade i att Marocko utvisade delar av FN-styrkan Minurso.

I ett utlåtande från EU-domstolens generaladvokat Melchior Wathelet den 10 januari i år framgår att Västsahara är ockuperat, att landet inte är en del av Marocko och att det västsahariska folket inte fått godkänna fiskeavtalet. Det finns heller inga övertygande bevis för att vinsterna från fiskeavtalet mellan EU och Marocko kommit västsaharierna till godo. Därmed är fiskeavtalet ogiltigt utifrån internationell rätt, skriver Whatelet.

Från 2002 finns ett juridiskt utlåtande av Hans Corell, FN:s dåvarande rättschef. Detta utlåtande har delvis skyddat naturresurserna, tack vare etiska placerare som svartlistat företag som exploaterat Västsaharas rikedomar. Sveriges regering hänvisade till Corells utlåtande då de 2006 sa nej till fiskeavtalet. På samma folkrättsliga grunder slog EU-domstolen i december 2016 fast att EU:s handelsavtal om jordbruks- och fiskeriprodukter med Marocko inte kan omfatta Västsahara.

Trots denna dom från EU:s högsta juridiska instans fick EU-kommissionen i maj 2017 mandat från sina medlemsländer att förhandla fram ett nytt handelsavtal med Marocko som inkluderar Västsahara. Den svenska regeringen ställde sig bakom mandatet trots protester i riksdagen från bland andra Vänsterpartiet och Liberalerna.

Regeringen lovade att ”ett framtida avtal måste respektera folkrätten, inklusive EU-domens stadganden rörande det västsahariska folkets samtycke”.

Efter den gedigna juridiska prövningen av både FN och EU-domstolen framgår det att EU:s fiskeavtal med Marocko strider mot internationell rätt. Västsaharas frihetsrörelse Polisario, som väckte den talan i EU-domstolen som avgjordes den 21 december 2016, gläds åt ännu en juridisk seger. Mhamed Khadad, västsahariernas koordinator gentemot Minurso har nyligen upprepat Västsaharas nej till att inkluderas i EU:s avtal med Marocko.

Efter år av plundring av Västsahara är det nu dags att respektera internationell rätt. Vi frivilligorganisationer uppmanar den svenska regeringen och riksdagens partier att säga nej till ett fiskeavtal mellan EU och Marocko som inkluderar ockuperade Västsahara.


Afrikagrupperna
Emmaus Stockholm
Kommittén för Västsaharas kvinnor
Kristna Fredsrörelsen
Olof Palmes Internationella Center
Svenska Västsaharakommittén
Västsaharisk Gemenskap i Sverige (VGS)
Svenska FN-Förbundet