Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: En halv miljard kronor till vården är en droppe i havet

”Att underfinansiera sjukvården samtidigt som vi har en vårdskuld och en covid-19-­pandemi som pågår är att ge vården mycket dåliga förutsättningarna att genom­föra sina uppdrag”, skriver debattören.
”Att underfinansiera sjukvården samtidigt som vi har en vårdskuld och en covid-19-­pandemi som pågår är att ge vården mycket dåliga förutsättningarna att genom­föra sina uppdrag”, skriver debattören. Bild: Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dagens ETC.

Region Stockholm gick med ett rekordöverskott på 5,8 miljarder kronor under 2020. Att då enbart vilja ge sjukvården en halv miljard för att arbeta bort vårdskulden är en droppe i havet, det skriver Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi har nu fått ta del av regionens tertialrapport och ser med stor oro på hur underfinansierad sjukvården och kollektivtrafiken är. Grund­problemet är att det blå­gröna styret inte ger nämnder och bolag rätt förutsättningar. Vården och kollektivtrafiken i regionen är underfinansierad. Att underfinansiera sjukvården samtidigt som vi har en vårdskuld och en covid-19-­pandemi som pågår är att ge vården mycket dåliga förutsättningarna att genomföra sina uppdrag. Om regionen hade styrts på Vänsterpartiets budget så hade sjukvården idag fått strax över en miljard kronor för att kunna hantera både vårdskulden och det pressade läget med personalbrist redan innan pandemin.

Rapporten visar att den moderat­ledda styrningen skjuter till en halv miljard kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Tanken är att pengarna ska gå till att finansiera vårdgivare för all den uppskjutna vården. Vi anser att det här är alldeles för otillräckligt. Region Stockholm gick med ett rekordöverskott på 5,8 miljarder kronor under 2020. Att då enbart vilja ge sjukvården en halv miljard för att arbeta bort vårdskulden är en droppe i havet.

Vi har dessutom länge krävt att akutsjukhusens underskott ska avskrivas. Sjukvården behöver andningsrum för att kunna fokusera på vårdskulden men också återhämtning för personal. Genom att avskriva underskotten och tillföra mer än en halv miljard till sjukvården ökar det förutsättningarna för att patientsäkerheten säkerhetsställs och vårdskulden snabbare kan komma ikapp.

 

Det finns stora behov av mer resurser inom sjukhusvården. Detta inte minst när sjukhusen nu ska arbeta bort den uppkomna vårdskulden. Samtidigt var det ekonomiska läget inom vården ansträngt redan innan covid-19. Vänsterpartiet vill använda förra årets underskott till ett vårdkrispaket för att ytterligare underlätta för vården att arbeta bort den uppkomna vårdskulden utan att bränna ut sin personal. Att vården tilldelas extra resurser för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2021 är en del av vårdkrispaket.

 

Vänsterpartiet vill också ha nya ersättningsmodeller inom vården. Dagens ekonomiska ersättning knyts till antal besök, vissa typer av diagnoser och specifika ingrepp. Vänsterpartiet vill skapa ett nytt ersättningssystem där helhets­ansvar och sjukvårdens etiska principer är vägledande. Ersättningarna måste ta hänsyn till vårdtyngd och medicinsk uppföljning för en sammanhållen vård. Det skulle ge mer resurser till utsatta bostadsområden med stora folkhälsoproblem. I dagsläget styrs vården av ekonomiska incitament, där svårare fall väljs bort till förmån för lättare vård.

För kommande år ser Vänsterpartiet behov av att regionskatten höjs så att vården får rätt förutsättningar att ta itu med nuvarande vårdskuld och kunna göra de förbättringar som krävs för att långsiktigt och hållbart få mer vård för pengarna.