Hoppa till innehållet

Miljö

Debatt: Dra inte undan mattan för globala samarbeten

Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

I en värld där utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling står i centrum, kan globalt samarbete vara nyckeln till att göra verklig skillnad. Sveriges regering begår därför ett misstag om man drar undan möjligheterna för civilsamhällesorganisationer i Sverige att stödja partners i Syd när det gäller klimatbistånd.

Det skriver debattörer från Klimataktion och Framtidsjorden.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Klimataktion Stockholm är partner till den indiska organisationen Srushtidnyan och deras verksamhet lokalt i Maharashtra. Projektet stöds tillsammans med Framtidsjorden med utvecklingsbiståndsmedel från ForumCiv/Sida, och utgör en bra illustration av internationellt samarbete för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. I fokus står särskilt målen om globalt partnerskap (mål 17), om att bekämpa klimatförändringar (mål 13), och om att stoppa förlusten av biologisk mångfald (mål 15).

Srushtidnyan, med sin djupa förankring i indiska lokalsamhällen och sitt engagemang för miljöfrågor, arbetar för att främja hållbar utveckling på lokal nivå, både i storstad och på landsbygd. Genom att samarbeta med svenska civilsamhällesorganisationer, och vara en liten biståndsmottagare inom ramen för den svenska biståndsmyndigheten Sidas civilsamhällesstrategi, tar de itu med några av de mest angelägna utmaningarna som landet står inför. 

På landsbygden i Maharashtra handlar det bland annat om att förbättra tillgången till rent vatten, främja hållbara jordbruksmetoder och utbilda kring kosthållning och hälsa. Det bidrar till att stärka lokala samhällen för att möta klimatrelaterade utmaningar och hot mot den biologiska mångfalden. I storstaden Mumbai arbetar Srushtidnyan med klimatpedagogik i skolor och byggande av lärarnätverk och kvinnogrupper. 

Det är ett idogt arbete som pågått i tio år. 

Klimataktion Stockholm har spelat en avgörande roll i att samla in den nödvändiga medfinansieringen för projektet genom frivilliga bidrag från enskilda stödjare och små föreningar. Det är ett idogt arbete som pågått i tio år.  Detta engagemang visar på vikten av den globala solidariteten och det gemensamma ansvaret för att skapa en mer hållbar värld. Ett krav på höjning av egeninsatsen har aviserats, och skulle för en liten vängrupp eller organisation kunna omöjliggöra dess ekonomiska stöd.

På det lokala planet både i Indien och i Sverige skapar detta samarbete ömsesidig solidaritet, respekt och goda förebilder. Sveriges regering bör inte bryta denna goda cirkel genom att försvåra för svenska civilsamhällesorganisationer att ge klimatbistånd till sina partnerorganisationer i Syd, oavsett om det handlar om att förslag att höja egeninsatsen, eller på annat sätt dra undan mattan för vårt ideella arbete.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00