Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Dra inte undan mattan för byggande på landet

Utan investeringsstödet hade Hogslätts vänboende i Gerlesborg, norra Bohuslän, blivit avsevärt dyrare .
Utan investeringsstödet hade Hogslätts vänboende i Gerlesborg, norra Bohuslän, blivit avsevärt dyrare . Bild: Per Pixel Petersson

Dagens ETC.

Riksdagspolitiker från alla partier pratar om att de vill stödja landsbygden – men alla tycks inte riktigt ha förstått betydelsen av det statliga investerings­stödet för byggande av bostäder som inte är fritidshus.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det statliga investeringsstödet till små hyresrätter har satt fart på planering och byggande av bostäder på många håll i landet. Detta stöd ser tyvärr ut att försvinna när den borgerliga budgeten träder i kraft.

Om investeringsstödet försvinner innebär det att möjligheterna att finansiera byggande av nya hyres­rätter och kooperativa hyresrätter till rimliga kostnad­er förs­vinner. För områden på landsbygden som är attraktiva för fritidsboende har stödet varit helt avgörande eftersom här råder stor konkurrens om bostäder och fastighetspriserna är skyhöga.

Därmed försvinner också förutsättningarna att kunna bo kvar eller flytta hit för unga människor, som vill bo och arbeta här året runt. Också för många äldre, som idag bor i egna hus, behövs mindre och tryggare bostäder. Här är behovet av en större mångfald av boende- och upplåtelseformer särskilt stort, inte minst för att kunna upprätthålla underlag för service.

Efter ett lyckat bostadsprojektet med tolv kooperativa hyreslägenheter, Hogslätts vänboende i Gerlesborg i norra Bohuslän, finns nu långt gångna planer på ett liknande större projekt i närheten, Andreastorpets vänboende. En förening har bildats, kommunen har anvisat mark och nu planeras 26 bostäder i kooperativ hyresrätt, en upplåtelseform som möjliggör krav på helårsboende. Intresset för projektet är stort och föreningen har idag 45 medlemmar. Till Hogslätts vänboende står cirka 70 personer i kö.

Utan investeringsstödet hade lägenheterna i Hogslätts vänboende blivit avsevärt dyrare och flera av dem som idag bor där hade inte kunnat flytta dit. Detsamma gäller det planerade Andreastorpets vänboende – utan investeringsstöd är framtiden för projektet mycket osäker.

Tanums kommun har insett vilken potential som finns för utveckling och inflyttning i ett lokalt initierat bostadsbyggande med fokus på helårsboende. Riksdagspolitiker från alla partier pratar om att de vill stödja landsbygden men alla tycks inte riktigt ha förstått betydelsen av det statliga investeringsstödet för byggande av helårsbostäder.

Därför är det nödvändigt att de borgerliga politikerna i kommuner och region sätter in alla krafter för att övertyga sina partikamrater i riksdagen om betydelsen av att behålla investeringsstödet.

Allt talar för att behovet av bostäder på landsbygden och i mindre orter och städer kommer att öka. Digitaliseringen har gjort att allt fler arbetar hemifrån helt eller delvis. När närheten till arbetet inte längre är nödvändigt flyttar många ifrån storstaden. Sannolikt skulle ännu fler göra det om det gick att hitta en bostad till överkomligt pris.

Om hela Sverige ska leva behövs statliga insatser för att balansera marknaden – både på svaga och överhettade bostadsmarknader. Det statliga investeringsstödet för byggande av små hyresrätter är en utmärkt sådan.