Hoppa till innehållet

Palestina

Debatt: Det svenska biståndet motverkar terrorism

Demokratiprojekt i Gaza. ”Vi vet inte om de lever nu!” skriver debattörerna.

Demokratiprojekt i Gaza. ”Vi vet inte om de lever nu!” skriver debattörerna.

Bild: Privat

Dagens ETC

Sveriges regering stoppar allt utvecklingsbistånd till Palestina för att det påstås gynna Hamas. Men det svenska biståndet går inte till Hamas. Tvärtom är biståndet det bästa sättet att stärka demokratiska krafter. Barn och unga drabbas när deras verksamheter för demokrati och jämlikhet försvinner. ”Om centret stängs så stängs vårt fönster av hopp”, säger Yousef i flyktinglägret Askar på Västbanken.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) har sedan 70-talet bedrivit bistånd till stöd för det palestinska folket i Palestina och i flyktingläger i Libanon. Vi, undertecknade, har varit aktiva som projektansvariga volontärer i PGS biståndsverksamhet i många år. Alla lokala organisationer som PGS samarbetar med är politiskt obundna och arbetar utifrån FN:s konvention om mänskliga rättigheter och för demokrati och jämlikhet.

Biståndet har finansierats via Palestinagruppernas 90-konto samt via ForumCiv med Sida-medel. Med början detta år bedriver PGS ett femårigt biståndsprojekt som involverar sex organisationer. Nu, när det behövs mer än någonsin i detta krigshärjade och ockuperade område, har regeringen bestämt att detta ska ”pausas för att inte gynna Hamas”.

I Gaza stödjer PGS en ungdomsorganisation där kunniga ungdomar bland annat arbetar med sociala medier för att sprida information om ungas rättigheter och har i år bland annat bedrivit ett jämställdhetsprojekt med fokus på genusbaserat våld.  De har producerat filmer som nått ut till befolkningen i Gaza och även Västbanken och Libanon med budskapet att bekämpa det genusbaserade våldet. Menar regeringen att detta är något som stödjer terroristattacker?

För att komma till flyktinglägret New Askar utanför Nablus på Västbanken måste man passera många israeliska vägspärrar och lägret är ständigt utsatt för israeliska räder när soldater kommer in i lägret, oftast nattetid. Där ger PGS stöd till ett barn och ungdomscenter med verksamheter som dans, drama och språk. Genom projektet får barn och ungdomar en meningsfull fritid, bättre skolresultat med färre som slutar skolan i förtid och deltagarna lär sig om ungas rättigheter och konkret demokrati genom deltagarråd och ständiga utvärderingar. 

På vilket sätt skulle detta stödja Hamas? 

I byn Abu Dis som ligger utanför Jerusalem ser man från kullarna Jerusalems gamla stad med födelsekyrkan, Al Aqsa-moskén och Klippdomen. Abu Dis omringas av den  åtta meter höga muren som gör invånarna helt avspärrade från Jerusalem på ena sidan och av den största bosättningen på Västbanken, Ma'ale Adumim på andra sidan. 

PGS stödjer Abu Dis ungdomsklubb som har sportaktiviteter för ungdomar men också utbildning i demokrati, jämställdhet och klimatfrågor. Under åren har tjejerna blivit allt mer aktiva och bland annat har ett framgångsrikt tjejfotbollslag bildats.

I Abu Dis stödjer Palestinagrupperna också ett barn- och ungdomscenter med ett bibliotek och aktiviteter som uppmuntrar till läsning. Här har man också aktiviteter som gör att ungdomarna får lära sig om foto, engelska, journalistik och mycket mer. 

På vilket sätt menar regeringen att detta främjar terrorism? 

Förutom de ForumCiv/Sida-stödda projekten ger Palestinagrupperna, också stöd till medicinska organisationer på Västbanken och Gaza, organisationer som vi har god kännedom om och vet att även de verkar för en demokratisk utveckling i Palestina. Palestinian Medical Relief Society bedriver primärvård på Västbanken och i Gaza. Gaza Community Mental Health Programme har bland annat fått stöd för ett projekt för autistiska barn och ger också stöd till de som får allvarliga psykiska problem på grund av Israels mångåriga blockad och upprepade bombningar av Gaza. 

Många av de palestinska civilsamhällesorganisationer som får stöd via svenskt bistånd tillhör de mest tydliga rättighetsförespråkarna och de som långsiktigt gynnar det palestinska samhällets demokratiska utveckling. De är viktiga för att stärka civilsamhället idag och skapar förutsättningar för en palestinsk stat den dag ockupationen upphör. 

Regeringsföreträdares uttalanden om biståndet till Palestina är anmärkningsvärt okunnigt och ansvarslöst. Det svenska biståndet går inte till Hamas och gynnar inte heller Hamas som regeringen påstår. Tvärtom så motverkar verksamheternas demokratiska fostran av barn och unga Hamas fundamentalistiska regim. En betydande del går till nödlidande civila i Gaza och på Västbanken. I övrigt till människorättsförsvarare och andra organisationer i civilsamhället. 

Att svenska regeringsföreträdare väljer det här tillfället att misstänkliggöra inte bara alla palestinska civilsamhällesorganisationer utan också svenska aktörer som bedriver utvecklingssamarbete i Palestina är ovärdigt.

Det svenska utvecklingsbiståndet behövs som allra mest nu och borde ökas, inte pausas.

Ämnen i artikeln