ETC Uppsala

Debatt: Det största gröna genomslaget någonsin

”Alla hushåll ska ges möjlighet att ha egenägd förnybar elproduktion, antingen i form av medlemskap i vindkraftkooperativ eller med egna solceller!” 
”Alla hushåll ska ges möjlighet att ha egenägd förnybar elproduktion, antingen i form av medlemskap i vindkraftkooperativ eller med egna solceller!”  Bild: Bild: Henrik Montgomery/TT

ETC Uppsala. Budgetpropositionen för 2018 innebär det absolut största gröna genomslaget i svensk politik någonsin. Under mandatperioden har anslaget till miljö- och naturvård ökat med 109 procent, det vill säga mer än en dubblering, för att 2018 landa på drygt tio miljarder kronor.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

Ett stort fokusområde i propositionen är vattenfrågan, 606 miljoner kronor anslås till åtgärder för rent hav och tryggad vattenförsörjning, däribland sanering av miljögifter från vrak, åtgärder mot övergödning och läkemedelsrester, samt inrättande av marina reservat och återskapande av våtmarker. En angränsande fråga är nedskräpning med plast och plastrester. Drygt 100 miljoner kronor avsätts för att motverka problem med plast, samtidigt som regeringen går vidare med förbud av vissa mikroplaster.

KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan

För att underlätta hushållens omställning byggs investeringsstödet för solceller ut med ökad subventioneringsgrad från 20 till 30 procent. Alla hushåll ska ges möjlighet att ha egenägd förnybar elproduktion, antingen i form av medlemskap i vindkraftkooperativ eller med egna solceller! En ny elfordonspremie införs samtidigt, som gör det billigare för den som vill byta till elcykel eller elmoped. Vidare inrättas ett stimulansbidrag för att öka bostadsbyggandet i trä.

Bland de nya satsningar som införs 2018 finns också ett nytt investeringsstöd om 300 miljoner kronor per år riktat till den utsläppsintensiva industrin. Stödet är långsiktigt och ska ges fram till 2040, för att industrin ska kunna genomföra nödvändiga investeringar. Det befintliga investeringsstödet för kommuners klimatinvesteringar, klimatklivet, stärks samtidigt och särskilt stöd ges också till klimatrådgivare. Det internationella stödet till klimatarbetet stärks med 800 miljoner kronor 2018. Sverige har ledartröjan vad gäller att förverkliga Parisavtalet. Miljöpartiets insatser i Sveriges regering ger därför stora avtryck i det globala klimatarbetet!