Debatt. .

2016-10-28 04:00
Statsminister Stefan Löfven (S) på Medborgarplatsen i Stockholm talade under en manifestation till stöd för flyktingar under parollen Refugees Welcome på Medborgarplatsen i Stockholm. Bild: Maja Suslin/TT
Statsminister Stefan Löfven (S) på Medborgarplatsen i Stockholm talade under en manifestation till stöd för flyktingar under parollen Refugees Welcome på Medborgarplatsen i Stockholm.

Det finns inget andrum – varken i flykt eller kamp

När en stor majoritet av de folkvalda riksdagsledamöterna aktivt väljer att ignorera civilsamhället, är det inget annat än ett demokratiskt svek och misslyckande.

Den 20 juni 2016 röstade 240 riksdagsledamöter genom en rad olika lagförslag som grovt inskränker asylrätten och de mänskliga rättigheterna. Sveriges Ungdomsråd ser hårt på detta agerande. Hur kommer dessa beslut påverka människor på flykt? Hur kunde lagen bli till verklighet? Vad kan vi göra nu?


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Sveriges Ungdomsråd är en antirasistisk, feministisk och hbtq-inkluderande intresseorganisation för ungdomsråd i Sverige. Vi arbetar dagligen med att ungdomar ska ha rätten att påverka sitt liv och vardag. Att regeringen påstår sig vara en feministisk regering är motsägelsefullt. Kvinnor drabbas extra hårt av krigens misär och dess flykt. Hbtq-flyktingar blir hemskickade till systematiskt förföljelse och tortyr på grund av de nya lagarna. Detta går starkt emot de värderingar Sveriges Ungdomsråd står för – och de värderingar regeringen påstår sig stå för.

Europas livsfarliga murar byggs av politisk vilja. Detta är den svenska regeringen högst ansvarig för. Utvecklingen har gått från att manifestera för öppna gränser och solidaritet, där statsminister Stefan Löfven vackert lovade att ”mitt Sverige inte bygger murar”, till att iskallt förhandla med människoliv. Dessa lagar är en av flera brickor i ett politiskt dominospel där Europas länder, en efter en, valt att avsäga sig ansvaret och stänga gränserna.

Tusentals volontärer har arbetat dagar och nätter för att hjälpa till med flyktingmottagandet. Språkgrupper har bildats, debattartiklar skrivits och demonstrationer ägt rum. En folkkampanj med 68 000 namninsamlingar lämnades över till riksdagen några dagar innan omröstningen. 22 av 22 remissinstanser totalsågade regeringens asylpolitik. En av dem är UNCHR som menar att förslagen ”inte är förenliga med barnkonventionen och andra internationella åttatanden, och kan därför inte tillstyrkas”. När en stor majoritet av de folkvalda riksdagsledamöterna aktivt väljer att ignorera civilsamhället, är det inget annat än ett demokratiskt svek och misslyckande.

Konsekvenserna av denna politik är en avhumanisering av människor på flykt. Under det senaste året har det pratats om siffror, andrum och systemkollaps, men väldigt lite om faktiska människor.

I takt med regeringspartierna Socialdemokraternas och Miljöpartiets anammande av en migrationspolitik de tidigare motsatte sig, normaliseras rasistiska och islamofobiska tankemönster och handlingar. Aldrig förr har så många bränder på asylboendes ägt rum som under det senaste året. Under 2015 utbröt 20 bränder på bebodda eller planerade asylboenden i Sverige. Polisen utesluter inte hatbrottsmotivet och till följd av detta hemlighålls nu alla boenden.

Vad som behövs göras är en gemensam kraftansträngning från alla håll och kanter. De lagförslag som klubbades igenom den 20 juni är temporära och gäller i tre år. Men lagarna påverkar dagligen människors livsvillkor och situationen är ständigt akut. Engagemang, glöd och samarbeten måste upprätthållas och stärkas.

Sveriges Ungdomsråd uppmanar alla organisationer och andra demokratiska sammanslutningar som vill se mänskliga rättigheter bli till verklighet, att arbeta tillsammans och stötta varandra. Oavsett om det gäller demonstrationer på gatan, skriva ett remissvar eller hjälpa en familj att hitta ett boende för natten.

Det finns inget andrum för människor på flykt och kan inte heller finnas det i kampen.

Gabirel Johansson, Amira Ibrahim, Felicia Linsér 
Ordförande, vice ordförande och styrelseledamot, Sveriges Ungdomsråd