Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Det är brottsligt att möta klimatfaran med tystnad

Bild: Lukassek/shutterstock

Dagens ETC.

Det är inte odemokratiskt att vilja utkräva ansvar när någon direkt förvärrar klimatkrisen eller genom sin passivitet underlåter att bromsa den, skriver Klimat­alliansen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Demokrati är den bästa styrelseform vi människor format. Det är ett uthålligt och anpassningsbart sätt att efter bästa förmåga spegla medborgarnas vilja. I mötet med stora utmaningar visar sig demokratier återkommande ha en högre ambitionsnivå och organisationsförmåga än exempelvis diktaturer. Det gäller också klimatkatastrofen. 

I en tydligt tendentiös artikel av Dagens ETC ifrågasätts Klimat­alliansens demokratiska fotfäste. Som grund för argumentationen används lösryckta citat ur olika sammanhang och forum, men ett grundtema tycks vara Klimatalliansens vilja att införa en klimat­tribunal för ekocidbrott, som även inkluderar den politiska passivitet som sätter liv och framtid på spel. 

Den internationella brottmålsdomstolen, ICC, är den enda permanenta tribunalen i världen som etablerades i Haag 2002 för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt bland annat Romfördraget. Sedan 2021 finns diskussioner om att göra ett tillägg i form av ekocidbrott till Haag-tribunalens jurisdiktion, som bland annat påven, Greta Thunberg och Frankrikes president Emanuel Macron uttryckt sig positiva till. Klimatalliansen, som klimatrörelsens röst i valet, diskuterar också denna möjlighet.  

Klimatkatastrofen är det i särklass största hotet mot den fria människan och sätter vår gemensamt valda styrelseform på stora prov. En grundförutsättning för ett demokratiskt och fritt samhälle är också att besluten formas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

När ledande representanter för forskningen – med klimatet som expertfält – säger att ”vi har inträtt i det årtionde som avgör mänsklighetens framtid på jorden” och skattar risken för mänsklighetens misslyckande till 95 procent är det varje politisk ledares kärnuppgift att reagera med beslutsamhet. Ledarskapets främsta uppdrag är att värna medborgarnas liv och hälsa. Passivitet inför den uppgiften är brottsligt. Föreställ er ett ledarskap som under ett fullskaligt angreppskrig eller under trycket av en dödlig pandemi möter faran med tystnad. Som om det inte hände. Eftervärldens dom skulle vara mycket hård. Rättsskipning skulle utkrävas. Detsamma gäller klimatkatastrofen.  

 Historien upprepar sig inte bokstavligen, men människan ställs återkommande inför liknande moraliska ställningstaganden. Historiska grymheter har inte grasserat till följd av de onda handlingarnas individuella in­humanitet. Vägen till massdöd har istället beretts av de människor som varit informerade om situationens allvar men valt tystnaden. 

 Vart ska nu oroliga väljare ta vägen när det politiska ledarskapet är så fjärran från vetenskapens varningar? Klimatalliansen är en oberoende blocköverskridande lista som i en valrörelse vågar tala klarspråk om klimatkatastrofens omfattning och den stora omställning som väntar de kommande tio åren. 

 Vi vågar också tala klarspråk om det brott tystnaden bär.