Smålands Folkblad

Debatt: Den stora förloraren

Den svenska skolan har sämst resultatutveckling av alla OECD-länder. 2006 ansågs Jönköping som en av landets bästa skolkommuner. Bilden visar Per Brahegymnasiet.
Den svenska skolan har sämst resultatutveckling av alla OECD-länder. 2006 ansågs Jönköping som en av landets bästa skolkommuner. Bilden visar Per Brahegymnasiet. Bild: BILD: THOMAS JOKINIEMI

Smålands Folkblad. Inget annat OECD-land har en lika stor skolförsämring som Sverige. Även Jönköpings skolor har rasat. Nu krävs krafttag, skriver Jerry Hansson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

Inget annat OECD-land har en lika stor skolförsämring som Sverige. Även Jönköpings skolor har rasat. Nu krävs krafttag, skriver Jerry Hansson.

Rapporterna om vägen utför med Alliansen vid rodret duggar tätt. I somras kom ett nytt bottenrekord. 13 procent av niorna klarar inte gymnasiebehörigheten, skillnaderna mellan skolor ökar och elevernas bakgrund spelar en allt större roll. Barn, som hamnar i ”fel” skola och som kommer från familjer med mindre resurser, halkar efter.

Skolan trasas sönder och klyftorna vidgas. Det skadar samhället, oss alla. Klockan vrids tillbaka, vi närmar oss ett samhälle där klasstillhörighet är avgörande för barns framtid.

Fram till 1990-talet var vår skola en av världens bästa, såväl när det gäller resultat som likvärdighet. Därefter en rejäl utförsbacke. Sverige har sämst resultatutveckling av alla OECD-länder.
Kommunaliseringen, det fria skolvalet, nytt betygssystem och fri etableringsrätt för friskolor har resulterat i sämre resultat och ökad ojämlikhet för eleverna, ökad byråkrati och försämrade arbetsvillkor för lärarna. Det mixtras med betyg, friskolors ”varumärke” på en ”skolmarknad”. Seriös utbildning tar stryk av reklam och marknadsfixering. Vinster läcker ut till skatteparadis, skolor går i konkurs.

Sverige var ett föredöme, nu har vi världens mest privatiserade och marknadsfixerade skolsystem. Resultat därefter. Nu räcker det!
På riksnivå krävs krafttag. Vi vänsterpartister vill:
Förstatliga skolan. Lärare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare ska ha likvärdiga löne- och anställningsvillkor över landet inom respektive yrkesgrupp.

Stoppa vinstdrivande företag i skolans värld. För en ­sammanhållen skola där barn med olika social, kulturell, etnisk och religiös bakgrund möts! Det fria skolvalet alstrar segregation och bör avskaffas. Alla barn, oavsett vilka de är och var de bor, ska ha en bra skola.

En storsatsning på mer resurser till skolan är av nöden.
Ge lärarna frihet och förtroende, minska belastningen och stärk lärarutbildningen. Ersätt ytlig kommersialism med en skola rotad i kunskap och bildning. Seriositet stärker professionen!

Jönköping
… ansågs 2006 som en av landets bästa skolkommuner. Åtta år senare har vi rasat från fjärde till fyrtioförsta plats.

… saknar vuxenutbildning i ett flertal kurser efter att högermajoriteten demolerat organisationen. Intresserade hänvisas i vissa fall till andra orter. Konkurrensutsättningen orsakar upphandlingskaos och på köpet sjunkande kvalitet.

… var epicentrum när riskkapitalägda JB-koncernen gick i konkurs. Konsekvenserna är stora och negativa, främst för de drabbade eleverna, men även för kommunen. Dra de rätta slutsatserna och riv upp den så kallade friskolereformen!

… har en stadsdel, Samset, som saknar kommunal skola. Majoriteten gav en friskola monopol.

… har skrotat forsknings- och utvecklingsenheten. Viktigt arbete har gått i stå. En myckenhet kompetens förlorades när utvecklingschef/biträdande skoldirektör rensades ut. Kunnighet och kraft som inte passar i skolförvaltningen välkomnas däremot i Vetenskapsrådet!

… präglas av en utbredd tystnadskultur. Locket har lagts på och det gäller att gilla läget.

Jönköping förtjänar en förnuftig skolpolitik. Därför vill vi ge skolan nödvändiga resurser, återkommunalisera den, återskapa utvecklingsarbetet och engagera personalen i en öppen och dynamisk diskussion om arbetets former och innehåll.
I Jönköping ska vi vara stolta över en likvärdig, sammanhållen och marknadsbefriad skola med bildning som grund!

Jerry Hansson
Vänsterpartiet

Fotnot: I december 2013 ­presenterades Pisa-rapporten om elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Inget av de andra 33 OECD-länderna hade en lika stor resultatförsämring som Sverige. Svenska elever presterar numera under genomsnittet inom alla tre områden.