Hoppa till innehållet

EU

Debatt: De gröna är helt uppe i det blå

Bild: Shutterstock

Dagens ETC

Miljöpartiet verka leva i en värld där mat är något som bara automatiskt dyker upp på köksbordet och grönsaksdisken, där lantbrukare är ett nödvändigt ont som för det mesta orsakar skada på planeten, skriver Emma Wiesner (C) i en replik.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det här är genomgående för miljöpartiets omvärldsuppfattning. De tror på motsägelsen att vi ska öka livsmedelsproduktionen men minska på lantbruket. Vi ska snabba på elektrifieringen men inte öppna de gruvor som behövs för att utvinna metallerna som krävs i batterierna. Vi ska bygga mer i trä men inte avverka någon skog. Det är räkneexempel som inte går ihop.

Miljöpartisterna är helt uppe i det blå. De är duktiga på att tjoa och väcka uppmärksamhet, men inte så mycket mer. Symboler före resultat.

I politiska förhandlingar lägger Miljöpartiet förslag som saknar verklighetsförankring och de har en förhandlingstaktik som är obegriplig. För någon månad sedan lyckades de kantra hela den nya lagen om växtskyddsmedel genom att skapa en öppning för fossilhögern att skjuta ner den med politiskt spel. Ett lagförslag som, med de förändringar Centerpartiet lyckats driva igenom, hade stärkt svenska lantbrukets konkurrenskraft.

Det finns stora möjligheter att öka produktionen av protein i EU och minska sårbarheten i livsmedelssystemet för de europeiska lantbruken. Centerpartiet såg potentialen och kavlade upp ärmarna. Resultatet? Den första europeiska proteinstrategin som skrevs av just Centerpartiet och vann stor majoritet i parlamentet. Men MP röstade emot hela strategin. Den innehöll stora satsningar på förbättrat plantmaterial, forskning och utveckling, lägre administrativ börda, ökad ekonomisk lönsamhet och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Men det säger ”miljöpartiet” nej till.

Definitionen av mycket snack och lite verkstad.

De säger sig veta att läget är allvarligt, men när chansen finns att förbättra lantbrukares villkor i EU – ja, då röstar MP nej. Definitionen av mycket snack och lite verkstad.

Under en fyraårsperiod har 4 000 lantbrukare i Sverige lagt ned sin verksamhet. Ska den negativa trenden vända behöver vi färre och enklare regler för lantbruket, jämnare spelregler där hela EU höjer sin standard till svensk nivå för djurvälfärd och antibiotikaanvändning, öka lönsamheten i jordbruket genom bättre betalt för miljönyttor och en rejäl satsning på produktion av biogas i Sverige och EU.

Nästa mandatperiod måste leverera lättnader och konkreta resultat för lantbrukarna. Den som driver en gård ska inte behöva vara bolagsjurist för att kunna följa lagen.

Det största miljöhotet i svensk jordbrukssektor är dålig lönsamhet som tvingar lantbrukare att lägga ner. Svenska bönders lantbruk håller sedan länge högre standarder än större delen av EUs lantbruk. Svenskt jordbruk är bäst i EU på djurvälfärd, begränsning av antibiotikaanvändning och använder mindre växtskyddsmedel än många EU länder. Men även svenska lantbrukare kan självklart göra mer - men då krävs svarta siffror i böckerna och lönsamhet i jordbruket för att kunna investera för fossilfrihet.

Svenska lantbrukares flit, kvalitetsprodukter och livsverk förtjänar bättre än vad Miljöpartiet levererar. Miljöpartiets fundamentalistiska syn på skogsbruket innebär även skakningar i äganderätten och påverkar lönsamheten i jordbruket. Kan skogen inte brukas förlorar många lantbrukare möjligheten att investera i sina gårdar, vilket hade behövts för att skapa klimatnytta.

Miljö-, skogs-, jordbruks- och klimatpolitiken måste hänga ihop, men det är raka motsatsen till Miljöpartiets osammanhängande svar och omöjliga ekvationer.

Ämnen i artikeln