Debatt. .

2014-07-07 09:38
ABF-huset på Sveavägen Stockholm. BILD: Janerik Henriksson/TT
ABF-huset på Sveavägen Stockholm.

Därför släpper vi inte in rasisterna

Envist och långsiktigt har Sveriges folkbildningsrörelser drivit fram ett demokratiskt samhälle byggt på idén om alla människors lika och okränkbara värde. Nu är det dags att värna källan. Därför antar vi en policy som säger nej till organisationer vars människo- eller samhällssyn inte är förenlig med våra värderingar, skriver ABF Stockholms Håkan Wiclander och Teres Lindberg.

Den som långsiktigt vill öka främlingsfientligheten eller, för den skull, förnya klassamhället, gör bäst i att börja i skolan, i folkbildningen eller i civilsamhället. Att förändra världen görs genom att förändra föreställningar om världen. Det är i mötet mellan människor detta sker: i föreningen, på ett seminarium eller mellan elever. Envist och långsiktigt har Sveriges folkrörelser drivit fram ett demokratiskt samhälle byggt på idén om alla människors lika och okränkbara värde och rätt till ett värdefullt liv. I skola och folkbildning håller vi den tanken vid liv, fördjupar den och möjliggör att morgondagens värld kan bli bättre för kommande generationer. Nu är det dags att värna källan.

Under våren har vi på ABF Stockholm förfärat sett hur främlingsfientliga och rasistiska partier fått tillgång till demokratins hjärta – skolan. Utanför skolor har elever demonstrerat, alltmedan bristande regelverk och skolhuvudmäns handfallenhet gjort att studerandes vardag förpestats av rasistiska partiers propaganda. Värderingar som är utgångspunkter för både Sveriges grundlag och den nya skollagen har dribblats bort. Också andra vitala organ har attackerats: brandstationer och sjukhus. I Stockholms tunnelbana har rasistiska annonser klistrats upp och brevbärare har tvingats dela ut rasistisk reklam.

Medmänniskor har protesterat. Anställda har fått sin yrkesetik utmanad. Ibland har det känts som uppochnervända världen. Läkare har fått en varning då de vågat yttra att politikerbesök från Sverigedemokraterna hotar patientsäkerheten. Elever har körts bort när de stått upp för sina ideal och demonstrerat för en rasistfri skola. Vårt gemensamt ägda Stockholms lokaltrafik har godkänt reklam som misstänkliggör vissa resenärer.

Om skolan är demokratins hjärta så är folkbildningen och det livslånga lärandet en av dess kammare.

ABF-huset på Sveavägen i Stockholm är en av Sveriges mest kända mötesplatser för folkbildning, kultur och idéburna rörelser. ABF Stockholm har varje vecka hundratals föreläsningar, debatter och studiecirklar, kombinerat med omfattande skolverksamhet som Komvux, SFI, folkhögskola och korta kurser. I lokalerna rör sig tusentals människor med olika bakgrund varje dag för att utbyta erfarenheter, bryta åsikter mot varandra och bygga kunskap. ABF-huset är en plats som präglas av öppenhet, tolerans och respekt för olikheter – en trygg mötesplats för alla.

Som självständig förening antar vi nu en policy som säger nej till organisationer vars människo- eller samhällssyn inte är förenlig med våra värderingar. Vare sig man kommer från höger eller vänster så måste man ställa upp på demokrati, icke-våld och människors lika värde i ABF-huset.

Vi kan inte acceptera att det främlingsfientliga giftet tar sig in i vår samhällskropp och nu når dess vitala delar. Därför har vi beslutat att företrädare för främlingsfientliga, rasistiska och icke-demokratiska organisationer inte ska medverka i våra samtalspaneler. Vi kommer inte hyra ut våra lokaler till dem. Än mindre samarbeta. ABF-huset ska vara en plats skonad från organiserad rasism.

Vi står på sidan som säger: ”Det är nog nu!”

Normaliseringsprocessen måste ha ett slut. Det främlingsfientliga giftet måste ut. Sverigedemokraterna kan inte få tillåtas styra samtal och att sätta agenda.

Folkbildningen och civilsamhället måste gå i bräschen för försvaret av det öppna samhällets kärnvärden. När myndigheter inte kan hålla den främlingsfientliga propagandan stången blir detta åter vår uppgift. Det var så folkrörelser och folkbildning en gång tog upp kampen mot orättvisor och diskriminering. Det var så vi erövrade demokrati och byggde en skola för alla. Detta är viktigt att skydda.

ABF Stockholm är inte först. Nobelstiftelsen, Rädda barnen och Folkets hus och parker är några som redan sagt stopp. Vi uppmanar nu idéburna föreningar, intresseorganisationer, fackföreningar, församlingar, kooperativ, stiftelser och nya nätverk – vi måste värna vår källa!

De offentliga myndigheterna förhindras av sina regler. Näringslivet lär inte riskera vinsterna. Det är civilsamhället som måste säga nej till människofientliga och icke-demokratiska aktörer. Stå upp för demokrati, icke-våld och människors lika värde!

Teres Lindberg
Ordförande, ABF Stockholm

Håkan Wiclander
Studieombudsman, ABF Stockholm

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter