Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Därför måste våldsprevention bli en del av sexualkunskapen

Gabriella Kärnekull Wolfe, Ida Östensson, Kristina Wicksell Bukhari.
Gabriella Kärnekull Wolfe, Ida Östensson, Kristina Wicksell Bukhari. Bild: Bilder: Press

ETC nyhetsmagasin

Sexualundervisningen behöver ha som mål att förebygga sexuella övergrepp och att främja jämställdhet, skriver tre feministiska debattörer.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Tidigare i höst stod det klart att kunskap om sex och relationer blir ett obligatoriskt examensmål för lärare från förskoleklass och uppåt. En ambition med detta är att skolan ska utgå från den nya samtyckeslagen och ta ett bredare grepp om ämnet. Det är av största vikt att utformandet av denna utbildning har ett våldspreventivt tänk där frågor om makt, våld och porr lyfts. Detta är helt nödvändigt om vi över huvud taget ska kunna prata samtycke.

Länge har sexualundervisningen i skolan fokuserat på könssjukdomar, preventivmedel och graviditeter. Kvalité och innehåll har även skiljt sig åt mellan skolor och runtom i landet. Detta ska nu förändras till hösten 2021 men fortfarande finns många frågetecken kring vad utbildningen faktiskt kommer att innehålla samt hur färdigutbildade lärare ska få ta del av kunskapslyftet.

I veckan lämnade Annika Hirvonen (MP) in en motion som vi hoppas att riksdagen ställer sig bakom. Hirvonen skriver bland annat: ”Varje barn har rätt att växa upp fri från sexuella övergrepp och trakasserier. Varje barn har rätt att utveckla sin sexualitet och få kunskap och verktyg för att njuta utan att skada andra.” och ”I en tid när våldspornografin är allt mer lättillgänglig för barn i allt yngre åldrar måste vi se till att barn inte lämnas ensamma att lära sig av det som i praktiken är filmade övergrepp. Alla lärare behöver få utbildning om ämnesområdet och barns möjlighet att få upprättelse vid sexuella trakasserier måste stärkas.”

Tack vare samtyckeslagen har vi gått från ”ett nej är ett nej” till ”allt annat än ett ja är ett nej”. Det innebär att ansvaret nu läggs på den som vill ha sex att försäkra sig om att samtycke finns. Det är inte upp till någon att värja sig och säga nej. Lagen är tydlig: finns inte samtycke är det ett övergrepp.

Samtidigt anser hela 17 procent av unga killar att samtycke finns automatiskt för att man är i en relation med någon och en av tre anser att lägga sig naken i sängen innebär samtycke (Brottsoffermyndigheten). Samtidigt säger 34 procent av alla tjejer mellan 16–24 att de utsatts för någon form av sexualbrott (BRÅ). Anmälningar om hämndporr ökar och nästan 70 procent av alla tjejer mellan 15–17 har blivit kontaktade mot sin vilja av någon med sexuella intentioner (BRÅ). Skolan måste utgå från ungas verklighet.

Kunskapen och attityderna släpar efter. Här kommer behovet av ett porrkritiskt perspektiv i sexualundervisningen in. Vi vill inte att nästa generation ska forma sin sexualitet utifrån en industri som bygger på att människors kroppar utnyttjas. Detta innebär att sexualundervisningen behöver innehålla kritik mot själva industrin – hur den ser ut och hur människor utnyttjas i den – men också hur porren påverkar de som konsumerar den och deras eventuella sexpartners.

Vi kräver därför att:

• Sexualundervisningen har ett våldspreventivt syfte där frågor om makt, ojämställdhet, våld och samtycke berörs. I strategin ”Mot mäns våld mot kvinnor” står att ”alla unga ska nås av våldspreventiva insatser”. Detta görs inte idag.

• Skolan inför en porrkritisk sexualundervisning.

• Även de lärare som idag är färdigutbildade får ta del av denna obligatoriska kunskap i form av något slags kunskapslyft. Vi kan inte vänta på att nuvarande yrkesverksamma fasats ut innan vi får till denna nödvändiga förändring.

Om vi över huvud taget ska kunna prata om lust och samtycke behöver sexualundervisningen ha som mål att förebygga sexuella övergrepp och att främja jämställdhet. Allt annat vore att svika Sveriges unga.