Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Därför fortsätter vi sextimmarsförsöket

Svartedalens äldreboende.
Svartedalens äldreboende. Bild: BILD: Lina Wingqvist

Dagens ETC

Utslitning, stress och dålig balans mellan arbete och fritid har länge varit faktorer som bidragit till att många unga dragit sig för att utbilda sig till undersköterskor. Denna utveckling kan brytas om yrket istället kommer att förknippas med goda arbetsvillkor, rimlig arbetsbelastning och inflytande över arbetet, skriver Jahja Zeqiraj, Patrik Helgeson och Carolina Bruseman.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Sedan 1 februari arbetar personalen på Svartedalens äldreboende sex timmar om dagen, med åtta timmars lön. Kommunen har betalat för att bemanna upp personalstyrkan med 14 medarbetare. Dessutom har en forskare anlitats för att följa upp och se hur försöket har påverkat personalens hälsa, kontinuiteten i arbetet och verksamhetens innehåll. Solängens äldreboende i Torslanda utgör jämförelseobjekt.

Vi kunde tidigt konstatera att personalen upplevde att de fick bättre balans mellan arbete och fritid, att de kunde utföra arbetet mer effektivt och att de kände att arbetet blev mer meningsfullt. Även vård- och omsorgstagarna uttryckte uppskattning över att personalen hade mer tid för att aktivera de äldre. Den första delrapporten från följeforskaren visar dessutom att sjukfrånvaron har minskat.

Allt sedan satsningen aviserades under sommaren 2014 har denna väckt ett stort internationellt medialt intresse. De största amerikanska, brittiska, chilenska, grekiska, tyska, israeliska, qatariska och kinesiska dagstidningarna, webbtidningarna och tv-kanalerna har kontaktat styrande politiker eller själva besökt Svartedalens äldreboende. Samtidigt har man uppmärksammat företag inom den privata sektorn i Sverige som har infört arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Svartedalens äldreboende har fått stå som symbol för hur man hanterar ett allt mer utbrett internationellt arbetslivsproblem: trots att vi blir allt mer effektiva och kompetenta i vår yrkesutövning ökar utslutningen, sjukskrivningarna och den stressrelaterade ohälsan. Högavlönade tjänsteman kan i det läget välja att betala sin arbetstidsförkortning för att orka med ett helt yrkesliv. Undersköterskor och andra kommunalarbetare har egentligen inte plånbok för detta. Trots detta väljer 200 000 kommunalarbetare, varav 90 procent är kvinnor, att gå ner i arbetstid för att klara av vardagen. En tredjedel av kommunalarbetarna går i pension före 65 års ålder och deltidsarbetande kommunalarbetare har ofta mycket låga pensioner. För oss handlar därför sextimmarsprojektet om jämställdhet, rättvisa och att hålla fast vid devisen om hel människa efter helt yrkesliv.

Utöver att pilotprojektet har satt Göteborg, Västra Hisingen och Biskopsgården på kartan har även ringar på vattnet spridits över hela landet. Ytterligare pilotprojekt har startat på Ortopeden i Mölndal och på två avdelningar på Norrlands sjukhus. Nya projekt planeras på ett äldreboende i Umeå, och inom sjukvården i Region Jönköping. Karlskoga kommun har infört arbetstidsförkortning med bibehållen lön för kvällssjuksköterskor inom äldreomsorgen. Akademikerförbundet SSR har beslutat på sin kongress att ta initiativ till förnyad debatt om arbetstidsförkortning.

För alla de arbetsplatser, kommuner och regioner som nu själva utreder pilotförsök med sex timmars arbetsdag kommer Svartedalens äldreboende vara en viktig resurs med sin erfarenhet och sin kunskap om hur man planerar, sjösätter och utvärderar projektet på bästa sätt. Vi anser även att en förlängning är nödvändig för att kunna få tillförlitliga forskningsresultat.

Det finns ett ett stort rekryteringsbehov inom välfärdssektorn i framtiden. Utslitning, stress och dålig balans mellan arbete och fritid har länge varit faktorer som bidragit till att många unga dragit sig för att utbilda sig till undersköterskor. Denna utveckling kan brytas om undersköterskeyrket istället kommer att förknippas med goda arbetsvillkor, rimlig arbetsbelastning, inflytande över arbetet och en möjlighet att känna stolthet över sitt yrke. Därför kommer majoriteten i Stadsdelsnämnden Västra Hisingen att avsätta pengar i budgeten för 2016 för att kunna förlänga projektet under ett år.

Jahja Zeqiraj
Ordförande SDN Västra Hisingen (S)

Patrik Helgeson
1:e vice ordförande SDN Västra Hisingen (V)

Carolina Bruseman
Ledamot SDN Västra Hisingen (MP)