Debatt. .

2017-09-28 04:00
Bild: Fredrik Sandberg/TT

Därför är flygskatt fel väg att gå

När företagens marginaler minskar påverkar detta även arbetarnas villkor på arbetsplatserna i regionen.

Vi på Svenska transportarbetareförbundet inser att hela samhället måste ställas om för att minska vår påverkan på klimatet. Vi tror dock inte att en flygskatt är rätt väg att gå, och hoppas att socialdemokraterna i stället skulle titta på andra lösningar som kan vara mera effektiva och undvika de negativa effekterna som en flygskatt kan ha.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Stockholmstrakten är beroende av Arlanda och en välfungerande infrastruktur. Järnväg, sjöfart och vägtrafik måste fungera och utnyttjas på ett sätt som är både samhällsekonomiskt lönsamt och klimateffektivt. En skatt på flygresor kan slå hårt mot näringslivet och arbetstillfällen i den region vi befinner oss i. När företagens marginaler minskar påverkar detta även arbetarnas villkor på arbetsplatserna i regionen.

Effekten som en flygskatt kan ha på koldioxidutsläpp väntas bli relativt liten och flygresandet kommer att fortsätta öka. De beräkningar som finns visar att med en flygskatt skulle de totala svenska utsläppen minska med 0,2 procent – en sjundedel av det som släpps ut på grund av fortkörningar varje år och mindre än vad svensk vägtrafik släpper ut under 48 timmar. Enligt utredningen kommer antalet passagerare att fortsätta öka även efter införandet av en flygskatt, och redan samma år som skatten införs att vara högre än året innan. När det gäller inrikesresor kommer en del resenärer att välja att åka bil i stället för att flyga, vilket har en negativ effekt på klimatet.

Det är viktigt att minska flygets klimatpåverkan, men det finns bättre sätt att uppnå detta än en flygskatt. På många sträckor i Sverige finns det möjlighet att ta tåget, men då är det viktigt att järnvägsinfrastrukturen är pålitligt. En flygskatt kan inte ersätta de investeringar som behövs på fungerande järnvägsinfrastruktur. Det finns också stora framsteg när det gäller utvecklingen av biobränsle för flygplan. Det är någonting som bör uppmuntras ännu mera. Att investera på utveckling och produktion av biobränsle skulle ha en positiv effekt på bland annat skogsnäringen. En flygskatt som inte är beroende av typ av bränsle o andra sidan kan minska flygbolagens intresse att utveckla mera klimatsmarta bränslen så länge det innebär en till extra kostnad.

Vi är även bekymrade över att flygskatten gör möjligheten att resa på semester ännu tydligare till en klassfråga. En skatt på 430 kronor per person på en långresa kan innebära att familjesemester blir 1 730 kronor dyrare för en familj med två barn. Ett sådant belopp slår väldigt hårt mot en arbetarfamilj. Vi hoppas att socialdemokraterna inser detta och i stället satsar på ökad produktion av biodrivmedel för flygplan.

Transport 
Elias Jobran, förtroendevald Aviator Joacim Olsson, förtroendevald SAS ground handling, flygplatsarbetare Stockholm/Arlanda Johan Eriksson, ordförande Transport flygavdelning