Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Dags för en modern statlig styrning av skolan

Bild: Bild: Jessica Gow/TT

Dagens ETC.

Skolan är utom allt rimligt tvivel ett centralt kugghjul för att motverka klasskillnader och ge jämlika livsvillkor för varje ung medborgare. Därför bör Sverige införa ett modernt statligt huvudmannaskap, skriver företrädare för SSU inför helgens kongress.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Åtskilliga studier visar att konsekvenserna av decentraliserings- och styrningsreformerna från 1990-talet påverkat både likvärdigheten i svensk skola och elevernas prestationer negativt.

Det en gång så eftersträvansvärda läraryrket har förlorat en stor del av sin attraktivitet, elevernas kunskapsnivåer har fallit i en alarmerande hög takt och Sveriges en gång så likvärdiga skolsystem har slitits isär.

Skillnaderna mellan olika skolor är större nu än någonsin tidigare. Det är en helt oacceptabel utveckling. Det är hög tid att vi inför en tydligare styrning och ansvarsfördelning i det svenska skolväsendet.

Vi behöver införa ett nytt modernt statligt huvudmanna­skap.

Trots att skollagen tydligt stipulerar att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning har skolan utvecklats till ett lotteri där en majoritet av eleverna är förlorare. I Västerås, där SSU snart samlas för kongress, uppnår exempelvis enbart hälften av eleverna i Bäckbyskolan kunskapskraven i alla ämnen. På andra sidan stan ligger Önstaskolan, där motsvarande andel är nio av tio elever. Det är inte hållbart att skillnaderna är såpass stora att de kan avgöra om du kommer att klara av skolan eller inte. Det är djupt ojämlikt. För elevernas skull måste likvärdigheten garanteras.

Det finns ett stort stöd för ett statligt huvudmannaskap. Åtta av tio lärare vill se en statlig huvudman för skolan. En stor majoritet av dem ser det dessutom som en mycket angelägen reform då de uppger att resurserna till skolan inte fördelas på ett sådant sätt att alla elever erbjuds likvärdig och kompensatorisk utbildning. Då är det vår plikt att lyssna till professionen.

Vissa framhåller att det sista skolan behöver är ytterligare en reform. Lärarna håller inte med. En stor majoritet av dem ser det dessutom som en mycket angelägen reform. Det är helt enkelt en fråga som personalen i lärarrummen prioriterar högt upp på dagordningen. Det finns mycket som tyder på att ett modernt statligt huvudmannaskap är rätt väg framåt för det svenska skolväsendet.

Den unga socialdemokratin samlas nu till kongress med uppdraget att ta fram ett jämlikhetsprogram, en politisk linje för att återföra ökad jämlikhet som huvuduppgift för politiken. Skolan är utom allt rimligt tvivel ett centralt kugghjul för att motverka klasskillnader och ge jämlika livsvillkor för varje ung medborgare. Det är en uppgift för socialdemokratin.

För att nå dit kommer hårt arbete och en tydlig ideologisk kurs att krävas. Att garantera likvärdighet i resurstilldelning och grundläggande styrning är en grundsten som det arbetet måste byggas kring.

Därför bör Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds kongress gå före och tydligt peka ut att Sverige behöver införa ett modernt statligt huvudmannaskap. Det är dags nu.

Simon Johansson, SSU Jönköpings län

Hanna Jokio. SSU Stockholm

Henrietta Serrate. SSU Kronoberg

Isak Skogstad. Ordförande, Lärarnas Riksförbunds studerandeförening