Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Dags att bjuda in Greta till den svenska riksdagen

Bild: Foto: Mstyslav Chernov/TT/AP

Dagens ETC

Greta Thunberg har bjudits in till parlament runt om i världen för att tala om vad vi måste göra nu för klimatet. Men inte till Sveriges riksdag. Pinsamt, skriver Karin Wahlgren och Linnea Steen från Klimatriksdagen och föreslår att riksdagen bjuder in dem nu när riksdagen ska anta en klimatpolitisk handlingsplan.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Fridays for future är sedan bara ett år tillbaka en stor och växande ungdomsrörelse i över hundra länder och i tusen städer. Det handlar om väldigt många unga människor – från mellanstadie- till gymnasieåldern. Den 20 till 27 september kommer tusentals manifestationer för en radikal klimatpolitik att äga rum över hela jorden. Denna globala ungdomsrörelse startades av Greta Thunberg genom hennes modiga skolstrejk utanför Sveriges riksdag, och gav ungdomar världen över hopp om att deras röster också räknades. Greta är just nu Sveriges globalt mest kända inspiratör och hon är otroligt uppmärksammad internationellt. Därför är det pinsamt med den totala tystnaden från Sveriges regering och riksdag.

Eftersom hon är just en sådan förebild för många unga och vuxna tycker svenska politiker om att nämna Greta i sina tal och uttalanden, och många av dem har personligen besökt det senaste årets fredagsmanifestationer vid Mynttorget. Kanske för att få sympati och uppvisa högt klimatmedvetande? Men att göra en officiell gest och ett erkännande av den växande ungdomsrörelsen och Greta, det kostar tydligen på. Är det så illa att ingen är profet i sitt eget land? Vill verkligen ingen prata med henne och hennes medstrejkande? Är det jobbigt med dessa ungdomars klarsyn och aktivism? Om Englands, Belgiens, Italiens och Frankrikes nationella parlament liksom EU-parlamentet och FN kan bjuda in Greta, varför kan inte Sveriges riksdag?

Det finns en bred enighet bland de flesta partierna bakom Sveriges nya klimatlag och klimatpolitiska ramverk. Det vore naturligt om partierna kunde anordna ett sådant möte tillsammans. En direktkontakt och dialog mellan den partipolitiskt obundna ungdomsrörelsen Fridays for Future och riksdagsledamöter skulle vara mycket positivt för alla parter. Fridays for Future är en faktor att räkna med, och har ett brett stöd av civilsamhället. Risken finns att ungdomarna blir desillusionerade inte bara av den svenska klimatpolitikens hittills svaga resultat, utan också av tystnaden från våra valda politiska representanter. Det är viktigt för denna ungdomsrörelse att inte förknippas med enskilda partipolitiska inriktningar utan kunna samtala med alla partier.

Klimatriksdagen är en ideell organisation som har genomfört två folkriksdagar för klimatet under valåren 2014 och 2018, med stöd av många organisationer, företag och enskilda klimatengagerade. Vi ger gärna ett tips – från riksdag till riksdag. Ett bra tillfälle till dialog med den nya svenska ungdomsrörelsen kan erbjudas under hösten, i samband med att regeringen under september månad ska lägga fram Sveriges första förslag till klimatpolitisk handlingsplan för beslut i riksdagen. Klimatriksdagen menar att Sveriges riksdag då måste ha modet att fatta beslut om radikala åtgärder och helst i så bred enighet som möjligt.

De politiska partierna bör samarbeta sinsemellan och med civilsamhället - miljöorganisationer, näringsliv, kommuner och enskilda medborgare. Under det kommande decenniet måste utsläppen minst halveras. Detta är den verklighet och de politiska ramar vi alla har att förhålla oss till, och då är det naturligt att i det politiska samtalet inkludera de ungdomar som inom några år kommer att vara de vuxna som leder arbetet mot en mera hållbar värld.

///

Karin Wahlgren, Klimatriksdagen

Linnea Steen, Klimatriksdagen