Hoppa till innehållet

EU

Debatt: Chat control är krigföring mot allas vår integritet

Ylva Johansson (S), EU-kommissionär.

Ylva Johansson (S), EU-kommissionär.

Bild: Pontus Lundahl/TT

Dagens ETC

I veckan befann sig politiker från EU-nämnden i Bryssel för att bland annat träffa den svenska socialdemokratiska EU-kommissionären Ylva Johansson (S). Vårt medskick var enkelt: Låt inte den personliga integriteten kvävas genom slarviga socialdemokratiska lagförslag, skriver Liberalerna och Luf.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn är en av de viktigaste uppgifterna för ett samhälle. För att hantera sådana viktiga frågor måste lösningarna vara både legitima och effektiva, med offrets perspektiv i centrum. I maj 2022 lanserade Ylva Johansson (S), EU-kommissionär, ett förslag som påstods syfta till att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn. Tyvärr brister Chat control på alla dessa viktiga aspekter och är i stället en europeisk krigföring mot din och min integritet.

Om förslaget genomförs kommer det innebära att all digital kommunikation mellan privatpersoner inom EU ska övervakas. Innehåll som identifieras av artificiell intelligens som misstänkt sexuellt utnyttjande av barn kommer sedan att granskas av anställda inom en EU-myndighet med juridisk befogenhet. Det är viktigt att notera att en AI inte kan särskilja mellan en naken 17-åring och en naken 18-åring, och den kan inte heller med säkerhet skilja mellan delande av sexuellt innehåll mellan samtyckande minderåriga och sexuellt utnyttjande av barn. 

Detta har lett till betydande motstånd bland de personer som förslaget är avsett att skydda. En opinionsundersökning genomförd av Episto visade att endast två procent av ungdomar i åldrarna 13 till 17 anser att genomgripande övervakning av all digital kommunikation är en effektiv åtgärd för att bekämpa dessa brott. 

Chat control saknar således legitimitet.

Rätten till privat kommunikation fastställs som en grundläggande mänsklig rättighet enligt Europakonventionen. Det är inte på något sätt ett påhitt att påstå att Chat control strider mot denna rättighet; detta erkänns även av förespråkarna av förslaget själva. 

De som har utformat förslaget har således avsikten att kränka våra mänskliga rättigheter, och de skäms inte för att berätta det. Vi får aldrig acceptera lagar som går emot våra grundläggande mänskliga rättigheter i EU.

Det är värt att notera att det inte bara är de som föreslår förslaget som erkänner dess potentiella överträdelse av rättigheter. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har skickat en varningssignal till kommissionen, och även svenska Journalistförbundet har uttryckt oro över hur förslaget kan hota källskyddet.

Vi vill att Europa ska bli en global fristad för frihetskämpar. För dissidenter, människor som levt i repressiva regimer och som nu lever i exil, måste det finnas möjlighet att fritt kommunicera med varandra där de befinner sig. Möjligheten till kryptering av kommunikation är oerhört viktig i demokratiprocessen. 

Ett exempel på detta är alla de hongkongbor som senaste åren tvingats till exil i Europa efter att kinesiska kommunistpartiet gjort det omöjligt att upprätthålla demokratin i Hongkong. Deras möjlighet att ha kontakt med sina familjer och fortsätta kämpa för demokrati är beroende av ett starkt integritetsskydd. 

För att verkligen kunna motverka kriminalitet i EU behövs spetsiga och fokuserade förslag och expertkompetens. Istället för att upprätta ett övervakningsmaskineri som det kinesiska kommunistpartiet bara kan drömma om behövs ett europeiskt FBI som kan bekämpa denna typ av brott med mycket mer precision. 

Att presentera ett förslag som är så trubbigt att det riskerar få enorma negativa konsekvenser som detta är oseriöst av en EU-kommissionär som har ansvar för en så pass viktig fråga som att stoppa sexuellt utnyttjande av barn.

Kampen mot brottslighet är för all del befogad. Men låt oss inte kliva i fällan att vi monterar ned friheter. Den som är villig att byta essentiell frihet för ett sken av trygghet kommer få varken frihet eller trygghet.