Debatt. .

2015-08-24 03:00
Bild: Jae C. Hong/AP/TT

Bygg Sverige med järnväg

Snart kommer regeringen att lägga fram sin höstbudget. Grön Ungdom vill ha stora klimatsatsningar på järnvägen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ett år efter att regeringen tillträdde är det forfarande många som inte vet vad regeringen vill. Vi måste kunna berätta historien om vilket Sverige vi vill bygga. För oss är det självklart - ett land som tar ledningen i den global klimatomställning och är ett föredöme inför de internationella klimatförhandlingarna i Paris. Nu måste regeringen leverera politiken. Den viktigaste investeringen för ett modernt Sverige är järnvägen.

För en effektiv klimatpolitik krävs att man både belönar det som är bra men också att man försvårar det som är dåligt. Vi är väldigt stolta över den höjda drivmedelsskatten som regeringen redan infört, och hoppas på fler verktyg för att kompensera det låga oljepriset. Stora järnvägssatsningar ihop med skatt på tung trafik är en tydlig signal till resten av världens ledare att vi är redo att ta ansvar för våra utsläpp. Värdet av det får inte underskattas.

Ända sedan järnvägsnätet började byggas på artonhundratalet har tåget varit avgörande för att forma Sverige, för att kunna arbeta och bo i hela Sverige och för att ha en framgångsrik industri.

Idag har vi långt större utsläpp är vad planeten klarar av, och den sektorn som ökar sina utsläpp mest är de tunga transporterna Alliansen tvingade upp antalet lastbilar på vägarna genom att höja banavgiften och inte låta lastbilar ta ansvar för sina egna utsläpp. Samarbetsregeringen måste vända utvecklingen rätt igen.

Inför höstens internationella klimattoppmöte i Paris spelar vad som händer i svensk klimatpolitik stor roll. Det vi gör nu är vad vi kommer med till förhandlingsbordet. Med klimatsatsningar i höstbudgeten ökar vi trycket för att få på plats ett kraftfullt och bindande klimatavtal. Det är en avgörande fråga för hela mänskligheten. Därför är det viktigt att vi bygger ny järnväg, fördyrar fossila biltransporter och underhåller den befintliga rälsen.

Underhållet av järnvägen har i princip varit obefintligt de senaste trettio åren, och leder till massiva och ofta förekomande förseningar. Om regeringen tar ansvar för järnvägen redan nu kan tågen gå i tid och vi slipper framtida urspårningar och allvarliga olyckor.

Regeringen bör också redan nu avsätta pengar till att bygga Norrbottniabanan och då leva upp till våra förpliktelser gentemot resten av EU att ha ett sammanhängande järnvägsnät. Det är en avgörande fråga för framtiden i Norr- och Västerbotten.

Järnvägen bygger ihop Sverige. Med bra tågtrafik minskar avstånd mellan människor, och mellan stad och landsbygd.  Med järnvägen bygger vi ett hållbart, levande och trevligt samhälle.