Hoppa till innehållet

Kärnkraft

Debatt: Busch pratar om fysiken – men bryr sig bara om kulturkriget

Bild: TT

Dagens ETC

Du skola inga andra kraftslag hava vid sidan av kärnkraften. Så verkar ett av budorden lyda i Kristdemokraterna, skriver Linus Lakso (MP).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I debatten  hävdade energiminister Ebba Busch (KD) att elsystemet är beroende av kärnkraft, enligt fysikens lagar. Tidigare har Ebba Busch dessutom hävdat att mer kärnkraft i systemet är en förutsättning för att även kunna ha mer vindkraft. 

Det stämmer inte. Det som snarare behövs i kombination med mer vindkraft och solkraft är reglerbar kraft och flexibilitet. Det kan vi få från vattenkraft, pumpkraft, batterier, vätgaslager, värmelager och smart styrning.

I samma debatt ville energiministern mena att fysikens lagar gör det omöjligt att flytta el från punkt A till punkt B, om man inte har “baskraft” i elsystemet, men enligt fysikens lagar går samma systemtjänster precis lika bra att lösa med batterier och kraftelektronik. 

Ministern menade även att det är brist på baskraft i elsystemet som omöjliggör anslutning av nya kunder. Sverige har ett stort överskott av el i princip årets alla timmar, lokalt kan dock kapaciteten i elnätet utgöra en begränsning för att ansluta nya verksamheter. 

Men att försöka lösa kapacitetsbrister i elnätet med att bygga ny kärnkraft är ungefär lika smart som att måla om huset för att man har en översvämmad källare. 

Det som Ebba Busch borde ägna sig åt här, istället för att  polarisera och slå split, är hur vi kan bygga ut elnätet snabbare. 

Tvärtemot Ebba Busch religiösa övertygelse visar flera tunga studier på att det inte bara är möjligt, utan också billigare, miljövänligare och säkrare att satsa på förnybara energikällor. Internationella energiorganet IEA visar i sina analyser att ett system med förnybara energikällor kompletterat med energilagring och smart styrning är billigare. Eurelectric samlar energibranschen i hela Europa. I deras prognoser för 2050 är det utbyggnaden av förnybart som dominerar, medan kärnkraftens andel minskar.. 

Det största problemet är dock inte Ebba Busch religiösa tro på ny kärnkraft, vi har ju trots allt religionsfrihet i Sverige, utan att högern motarbetar förnybar energi och energieffektivisering. 

Högerstyrda kommuner runt om i Sverige motarbetar över 100 TWh förnybar energi. Regeringen har ansökningar motsvarande 100 TWh havsbaserad vindkraft på sitt bord. 

Den förnybara energin behöver byggas ut för att förse både industrin och hushållen med billig och miljövänlig energi.

Tänk om Ebba Busch vore hälften så intresserad av fysikens lagar, som hon är av det politiska spelet. Alla förlorar på det kulturkrig Ebba Busch gått i bräschen för att starta.