Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Besluta om amnesti för ensamkommande!

Manifestation av ensamkommande asylsökande för att stoppa ut- visningar till Afghanistan. Ensamkommande är en av de grupper som drabbas hårdast av den restriktiva flyktingpolitiken, menar debattörerna.
Manifestation av ensamkommande asylsökande för att stoppa ut- visningar till Afghanistan. Ensamkommande är en av de grupper som drabbas hårdast av den restriktiva flyktingpolitiken, menar debattörerna. Bild: Bild: Christine Olsson/TT

Dagens ETC

Migrationspolitiken får inte förminskas till att bli ett spel om den politiska makten, skriver Eva Mjönes och Ann Modin, Pensionärsupproret för en human migrationspolitik.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Exempel på grupper som drabbas hårt av den restriktiva politiken är de ensamkommande.  Många av dessa har redan som barn flytt från krig och förföljelse. Sedan flera år tillbaka utsätts dessa unga krigsflyktingar för en rad statliga övergrepp i ett av mottagarländerna, det landet är Sverige. Exempel på sådana övergrepp är godtyckliga åldersbestämningar, svek och misstro.

De ensamkommandes berättelser om dödade anhöriga, förföljelse, hot och våld blir inte trodda. Migrationsverket godkänner inte de enkla id-handlingar de har. De kan därmed inte visa sin identitet och heller inte bli betrodda. Att inte bli trodd och sedd som den man är, att få sin identitet ifrågasatt och sin ålder godtyckligt bedömd av en tjänsteman på Migrationsverket utgör ett existentiellt hot, en svår ångest.

Ändå har många kämpat för en god anpassning till Sverige, lärt sig språket och deltagit i skolundervisning så långt det varit möjligt. Detta pågår till Migrationsverket plötsligt tar ifrån dem sängplats och dagsersättning och ställer dem på gatan utan någon planerad tillvaro. De driver omkring, sover ute, på stationer eller möjligen hos kompisar. Risken är stor att de drivs till att skaffa förnödenheter på olaglig väg, att de kommer i kontakt med droger och utvecklar ett kriminellt beteende.

Men det finns en så stor vilja i den svenska befolkningen att ställa upp för medmänniskan i svårigheter, en självklar inneboende vilja. Det går inte att gå förbi en människa i nöd. Många ensamkommande har fått stöd på det sättet.

Att värna asylrätten och möjligheten till amnesti är att ta ansvar för det godas förverkligande: Jag var där, jag såg, jag berättade och blev ansvarig. Att tänka så ger egen värdighet, till och med möjlighet att överleva, eller som en inspiratör uttryckte det: ”Du överlever bara för att du bryr dig och för andra bryr sig om dig.”

Med den politik som förs idag förmenar våra politiker oss att vara fullvärdiga människor, vilket innebär att stå upp för den andre.

Vi kräver att ett beslut om amnesti för de ensamkommande fattas snarast!