Hoppa till innehållet

ETC Örebro

Debatt: Barn behöver mänskliga rättigheter

Kartläggningen i Örebro visade att drygt 500 barn, i åldrarna 1–5 år, inte hade en enda dag ledigt under året.
Kartläggningen i Örebro visade att drygt 500 barn, i åldrarna 1–5 år, inte hade en enda dag ledigt under året. Bild: Bild: Christine Olsson/TT

ETC Örebro.

Alla barn som behöver omsorg under sommarveckorna får det, skriver Marie Magnusson (KD), ordförande i förskolenämnden, till vänsterpartisten Cecilia Lönn Elgstrand, som i ETC #23 ifrågasatte Kristdemokraternas utspel om barns rätt till ledighet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

Jag tackar Cecilia Lönn Elgstrand (V) för inlägget, vilket ger mig ytterligare anledning att förklara vad jag menar med ”barns rätt till ledighet från förskolan’”. Kartläggningen som det hänvisas till i inlägget gjordes under 2015 för att undersöka om det fanns barn i kommunens förskolor som inte hade en enda dag ledigt från förskolan under ett kalenderår. Det handlade inte bara om sommarveckorna, utan om årets alla 52 veckor.

Anledningen till att nämnden gav förvaltningen uppdraget, var att undersöka om det fanns ett underlag för att driva frågan om små barns rätt till sammanhängande ledighet från förskolan. Det handlade om ledighet någon gång under året, inte nödvändigt under sommarmånaderna. Utgångspunkten var den lagstadgade semesterrätt som vi vuxna förvärvsarbetande har, fyra veckors ledighet. 

Resultatet av kartläggningen i Örebro visade att drygt 500 barn, i åldrarna 1–5 år, inte hade en enda dag ledigt under året. Det Cecilia Lönn Elgstrand reducerar till en statisk siffra på sju procent, handlar egentligen om ett stort antal barn som aldrig är lediga från förskolan. 

Jag vill därför påminna om, kanske lite övertydligt, att förskolan är en egen skolform med en egen läroplan – inte endast det omsorgsalternativ som är perspektivet i Cecilias Lönn Elgstrands artikel.

Hon har dock rätt i att förskolan även har ett omsorgsansvar. Förskolan har därmed ett dubbelt ansvar. Ett av de allra viktigaste eftersom det handlar om våra allra minsta medborgare.

Jag är mycket väl medveten om känsligheten i denna fråga, eftersom den tangerar föräldrars situation och olika levnadsvillkor. Problemet är om man endast ser förskolan som till för föräldrarna, men glömmer barnen och deras villkor.

Kartläggningen konstaterade som sagt att många barn inte har en enda dag ledigt under året från förskolan, vilket flera av våra förskolor också kan bekräfta. 

Men föräldrars rätt till förskola står över barnens ”rätt till vila, avkoppling, lek och rekreation” som Barnkonventionens artikel 31 beskriver. Den frågan har inte förskolenämnden rådighet över, men vi tog ansvar och prövade åtminstone frågan utifrån ett barnrättsperspektiv.

För övrigt kan jag lugna Cecilia Lönn Elgstrand (V) med att alla barn som behöver omsorg under sommarveckorna också får det. Örebro kommun har barnomsorg under veckans samtliga sju dagar, 24 timmar om dygnet (även helger), trots att det inte är något lagkrav. Vi har en av de högsta servicenivåerna i landet. Jag har inte dåligt samvete för att leda en verksamhet som jag vet vänder ut och in på sig själv för att klara det höga servicekrav som vi har från föräldrar och vårdnadshavare, det är jag stolt över. Det som jag och förskolenämnden gjorde var att pröva ”barns rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet”. Och vi gjorde det enkelt för oss genom att pröva frågan endast ur ett barnrättsperspektiv, inte ett verksamhets-, personal- eller föräldraperspektiv.

Att Cecilia Lönn Elgstrand i sin artikel dristar sig till att både ställa frågan, svara på den, samt dra egen slutsats om att KD vill att alla ensamstående kvinnors barn skall ha ledigt från förskolan och att detta är ett hot, låter jag däremot stå obesvarat. Delvis på grund av att det är ett enpartsresonemang som uppfattas att vilja skapa konflikt, snarare än att öppna för dialog. Så arbetar inte jag.

Om Barnkonventionen blir lag i januari 2018 kommer barnens rätt att stärkas. Det vet jag att vi alla välkomnar och är överens om. Barn behöver rättigheter – mänskliga rättigheter. 

 

Ämnen i artikeln